Sürtme ile elektriklenme

Deneyin Adı : Sürtme ile elektriklenme

Deneyin Amacı : Cisimlerin sürtme ile elektriklendiğini göstermek

Kullanılan Araç ve Gereçler :

1) Akrilik veya cam çubuk

2) Ebonit çubuk

3) Yünlü kumaş parçası

4) İpekli kumaş parçası

5) Küçük kâğıt parçaları

Deneyin Yapılışı :

1) Ebonit ve akrilik çubukları küçük kâğıt parçalarına yaklaştırınız. Kâğıt parçalarının çekilip çekilmediğini gözleyiniz.

2) Ebonit çubuğu yünlü kumaşa sürttükten sonra kâğıt parçalarına yaklaştırınız.

3) Akrilik çubuğu ipekli kumaşa sürttükten sonra kâğıt parçalarına yaklaştırınız. Neler olduğunu gözlemleyiniz.

Değerlendirme Soruları :

1) Başlangıçta ebonit ve cam çubuk kâğıt parçalarını neden çekmedi?

2) Sürtme işleminden sonra çubuklar kâğıt parçalarını çektiyse nedenini tartışınız.

Deneyin Sonucu : Ebonit çubuk yünlü kumaşa, cam çubukta ipek kumaşa sürtüldüklerinde

Hafif cisimleri çekme özelliği kazanırlar. Bu özelliği kazanan cisimlere “elektriklenmiş

cisimler” denir.

Yünlü kumaşa sürtülen ebonit çubuk küçük kâğıt parçalarını çektikten bir süre sonra

bu parçaları iter. Yüklü ebonit çubuğun kâğıt parçalarını itme nedeni, aynı maddeden elde

edilen elektrikle yüklü cisimler arasında bir kuvvet etkisinin oluşmasıdır.