Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması Başvuruları

Makale Yarışması
Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması

Üniversite öğrencilerinin araştırma yapma ve yazma becerilerini geliştirmeye destek olmak amacıyla kurucumuz değerli hukukçu Süreyya Ağaoğlu’na ithafen bu yıl ikincisini düzenlediğimiz “Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışması” na başvurular 1 Nisan’da başlıyor.

Yarışma Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilerine açıktır. Lisans ve yüksek lisans, doktora olmak üzere iki farklı kategoride yapılacaktır.

Konu başlıkları lisans kategorisinde “Çocuk Yaşta Evlendirilmenin Önlenmesini Sağlayıcı Yasal Güvenceler”, yüksek lisans ve doktora kategorisinde ise “Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler” olan makaleler değerlendirilecektir.

Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, bu form ile birlikte aynı anda yarışma makalenizi 1-30 Nisan 2023 tarih aralığında makaleyarismasi@sacdd.org.tr adresine gönderiniz.

SÜREYYA AĞAOĞLU MAKALE YARIŞMASI

2023 YILI ŞARTNAMESİ

  1. Yarışmanın Amacı

Türkiye’nin ilk kadın avukatı olan Süreyya Ağaoğlu’nun kurucusu olduğu Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği tarafından hukuk öğrencilerinin akademik gelişimlerine ve Süreyya Ağaoğlu’nun yaşamı boyunca mücadele verdiği alanlar olan kadın ve çocuk hakları çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu anlamda öğrencileri desteklemektir.

  1. Yarışmanın Konusu

2023 Yılı Süreyya Ağaoğlu Makale Yarışmasında ana konu başlığı  “Çocuk Hakları” olarak belirlenmiştir. Yarışma lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. Kategori bazında makale konu başlıkları aşağıda verilmektedir.

Lisans Kategorisi

“Çocuk Yaşta Evlendirilmenin Önlenmesini Sağlayıcı Yasal Güvenceler”

Çok yönlü zarar ve hak ihlallerine neden olan çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi ve bu tür riskler karşısında çocukların korunma, gelişim, eğitim gibi haklarının yasalarla güvence altına alınması için uluslararası ve ulusal mevzuata dair bir değerlendirme yapılması beklenmektedir.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Kategorisi

“Çocuk İstismarını Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemeler”

Çocuk istismarının önlenmesi Çocuk Hakları Sözleşmesi ile devletlere verilen yükümlülüklerden biridir. Devletin önleme yükümlülüğünü ilgilendiren mevzuatın, bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi bakımından yeterliliğinin karşılaştırmalı hukuktan yararlanılarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

  1. Yarışma Takvimi

Yarışma başvuruları 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla başlayacak ve 30 Nisan 2023 itibarıyla sona erecektir. Sonuçlar 25 Haziran 2023 tarihinde açıklanacaktır.

  1. Katılım Şartları

4.1.Makale yarışması, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve bu üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerine bağlı hukuk programlarına kayıtlı öğrencilerin katılımına açıktır.

4.2.Yarışmaya her katılımcı kendi kategorisi için belirlenmiş konu başlığına uygun bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacının birlikte aynı makale ile katılması mümkündür. Lisans öğrencileri kendi içerisinde, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise birlikte gruplar oluşturabilir. Her grup en fazla 2 (iki) öğrenciden oluşabilir.

4.3.Makale yazım dili Türkçe’dir.

4.4.Yarışma için teslim edilen makaleler özgün olmalıdır. Herhangi başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş makaleler değerlendirmeye alınmaz.

4.5.Yarışmaya başvuru yaparak makale teslim eden katılımcılar bu şartnamedeki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.

  1. Yazım ve Şekil Kuralları

5.1.Makale bilimsel yazım kurallarına, akademik etik ve Türkçe dilbilgisi ile yazım kurallarına uygun olmalıdır.

5.2.Makale Word formatında, A4 boyutunda, en az 15,  en fazla 30 sayfa olmalıdır.

5.3.Makalelerin ana metni Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ile 1.5 satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak; dipnotları ise Times New Roman yazı tipinde, 10 punto ile, tek satır aralığı bırakılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

5.4.Makalelerin başında Türkçe özet yer almalıdır.

5.5.Makale kapak, içindekiler, kısaltmalar listesi içermemelidir.

5.6.Makale sonunda mutlaka kaynakça yer almalıdır. Kaynakça sayfa sayısına dâhil değildir.

  1. Başvuru

6.1.Yarışmaya başvurmak için Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde (www.sacdd.org.tr) yer alan “Başvuru Formu” doldurulacak ve bu form ve güncel tarihli öğrenci belgesi makale ile birlikte başvuru dönemi içerisinde (1-30 Nisan 2023) makaleyarismasi@sacdd.org.tr eposta adresine gönderilecektir. Normal posta, elden teslim vb diğer yöntemlerle başvuru kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6.2.Makale üzerinde makale başlığı ve mutlaka 4 adet (dört) rakam ve 2 (iki) adet büyük harften oluşan bir “Referans Kodu” bulunacaktır. Bu “Referans Kodu” Başvuru Formunda da ilgili bölüme yazılacaktır.

6.3.Yarışmacıların ad ve soyadı, TC kimlik numarası vb. kişisel bilgileri makalede kesinlikle yer almayacaktır. Bu bilgiler yalnızca başvuru formunda bulunacaktır. Üzerinde kişisel bilgilere yer verilmiş olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  1. Seçici Kurul ve Değerlendirme Kriterleri

7.1.Makaleler, Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

7.2.Makaleler, yarışmanın amaç ve konusuna uygunluk, konu bütünlüğü, gerçek bilgi, bilimsel yazım kurallarına uygunluk, sunulan yeni ve farklı hukuki çözüm önerileri açılarından değerlendirilecektir.

7.3.Seçici Kurul değerlendirme sonucu bazı ödülleri vermeme hakkına sahiptir.

  1. Sonuçların Açıklanması, Ödüller ve Yayımlanma

8.1.Dereceye giren makaleler Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği web sitesinde duyurulacaktır.

8.2.Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucu ilk üçe giren makalelere ve yayımlanmaya değer görülen makalelere ödül verilecektir.

8.3.Ödül tutarı makale başına ödenecektir. İki kişilik grup tarafından yazılan bir makalenin ödül alması durumunda ödül tutarı grup üyeleri arasında paylaştırılacaktır.

Lisans Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü                                  10000 TL

İkincilik Ödülü                                      7500 TL

Üçüncülük Ödülü                                   5000 TL

Teşvik Ödülü ( 3 adet) Makale Başına  3000 TL

Yüksek Lisans ve Doktora Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü                                  12500 TL

İkincilik Ödülü                                     10000 TL

Üçüncülük Ödülü                                    7500 TL

Teşvik ödülü (3 adet) Makale Başına      5000 TL

8.3.Dereceye giren ve teşvik ödülü almaya hak kazanan makaleler Dernek tarafından e-kitap haline getirilecek ve Dernek web sitesinde yayımlanacaktır.

8.4. Katılımcılar makalelerin teslimi ile yayımı kabul etmiş sayılacaktır.

  1. Duyuru ve İletişim

Makale Yarışması ile ilgili tüm sorular için iletişim makaleyarismasi@sacdd.org.tr adresi ve/veya (542) 826 13 82 GSM hattı ile (212)  276 11 35 numaralı sabit hat üzerinden  sağlanacaktır. Yarışma ilgili tüm duyurular aşağıda verilen Dernek sosyal medya hesapları ve/veya Dernek web sitesinde yayımlanacaktır.

Web                www.sacdd.org.tr

Instagram        sacdd1949

Twitter                        sacdd1949

Facebook        Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği@sacdd1949