Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongre Fuar ve Sergisi 2015

Amaç
Kongre’nin amacı sürdürülebilir ulaşımın önemli bileşeni olan yol ve trafik güvenliği alanında, teknik ve uygulamalı bilgilerin sunulması için bir ortam yaratmak ve bu alandaki işbirliğini geliştirmektir. Bir yıl ulusal diğer yıl uluslararası olarak düzenlenmek üzere 2015 yılında 1.cisi Ulusal kongre olarak başlatılan bu kongre, daha önce Trafik ve Yol Güvenliği(TRODSA) adıyla 2001-2007yılları arasında her yıl düzenlenmiştir. Bugüne kadar, 7 yıl ara verilmiş olan Kongre, alanındaki bilgi birikiminin, yeni bilgilerin sunulması ve tartışılması ortamında eksiklik oluşturan bu araya son vermek amacıyla, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı girişiminde, 7-8 Aralık 2015 tarihleri arasında Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliğ (ROTRASA) kongresi düzenlenmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN ULUSAL YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONGRESİ
KONGRE ALT BAŞLIKLARI, OTURUM ve PANEL KONULARI
1. Ulaşım ve Yol Güvenliği

Karayolu Güvenliği
Havayolu Güvenliği
Demiryolu Güvenliği
Sürdürülebilir Ulaşım ve Trafik Planlaması
Ulaşım Ana Planlarında Güvenlik ve Güvenilirlik
Kent Merkezlerinde Ulaşım ve Sürdürülebilirlik
Ulaşım Yatırımlarının Mevcut Durum ve Yapıya Etkisi
Sektörel Alt Planlar (Yaya, Otopark, Bisiklet Master Planları, Lojistik, Taksi, Servis, Ara toplu taşım vs.)
Güvenlik Stratejileri ve Politikalar
2. Trafik ve Taşıt Güvenliği

Trafik Güvenliği ve Yaşam Kalitesi
Yaya/Bisiklet/Motorsiklet Düzenlemeleri ve Kullanımında Trafik Güvenliği
Toplu Taşıma Sistemleri ve ulaşımda bütünleşiklik (Entegrasyon)
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Trafik Güvenliği Veri Temini, Veri Depolama ve Veri Yönetimi
3. Kullanıcı Güvenliği

Yolcu Güvenliği
Trafik Kazaları, Travmatoloji ve Trafik Psikolojisi
Erişebilirlik
Engeller, Engelliler ve Engelsiz Mekan
4. Ulaşım Sistemi Güvenliği

Akıllı Ulaşım Sistemleri
Trafik Yönetim ve Denetimi
Altyapı
Kent Bilgi Sistemleri
5. Yol ve Trafikl Güvenliği Yasal Çerçeve

Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetiml
Yol ve Trafik Güvenliği ile ilgili Uluslararası ve Ulusal Mevzuat
6. Yaptırım ve Yükümlülükler, Trafik ve Yol Güvenliğinde Farkındalık

Yol ve Trafik Kültürü
Trafik Kültürü ve Bilincinin Oluşturulmasında Eğitimin Önemi
Ulaşım Sektöründe Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirilmesi
Trafik ve Çevre
7.Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği konusunda yapılması öncelikli görülen paneller;

Ulaşım Planlarında Sürdürülebilirlik ve Yol ve Trafik Güvenliği
Bisiklet Kullanımı ve Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler
Engelsiz Mekân Düzenlemeleri: Sorunlar-Olanaklar-Öneriler

Kimler Katılmalı
Trafik ve ulaşım konusuna ilgi duyan, araştırmalarda bulunan, çalışma yürüten, bu konularda çalışmak isteyen, ürün ve strateji geliştiren, akademisyenler, yerel ve merkezi yönetim çalışanları, özel-kamu kişi, kurum ve kuruluşları, firma yetkilileri, şirketler, işveren ve çalışanların katılımları kişisel ve kurumsal gelişimleri açısından faydalı olacaktır.

İletişim

Akademik Sekreterya:
Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı
Beşevler/ ANKARA 06500
Tel: +90 312 202 37 33
e-posta: bildiri@rotrasa.org
www.fbe-trafik.gazi.edu.tr

www.rotrasa.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.