Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Proje Yarışması

ODTÜ – Toplum ve Bilim Merkezi (TBM), Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi için fikirlerin paylaşılabileceği bir platform yaratmak amacıyla bir öğrenci yarışması düzenlemektedir. Yarışma, farklı disiplinlerden öğrencilerin çalışma gruplar oluşturarak yaratıcı fikirler geliştirmelerini teşvik etmektedir. Çalışma gruplarından sürdürülebilir bir yerleşke için kavramsal öneriler geliştirmeleri beklenmektedir.

Geliştirilecek kavram: yapılı çevre; doğal çevre; ve sürdürülebilirliğin yönetimi vb. ana başlıkların birini veya bir kaçını kapsayacaktır.

Tüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olan yarışmada, önerilen projelerde: seçilen konunun “sürdürülebilir kalkınma” genel kavramı çerçevesinde nasıl değerlendirilebileceğinin; sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi’nin geliştirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğinin ve nasıl uygulanabileceğinin, zaman aralığı, ilgili aktörler ve süreçler vb. başlıklar altında açıklanması istenmektedir.

Başvuru Kriterleri ve Teslim

i. Yarışma tüm ODTÜ lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır.
ii. Yarışmaya bireysel değil, grup olarak başvuru yapılması zorunludur. Tek ve/veya çoklu
disipliner yapıda olabilecek gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır.
iii. Bu yarışma için geliştirilecek projelerin başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
iv. Gruplar belirtilen ana konulardan en az biri üzerinde projelerini geliştirmeli ve aşağıda
belirtilen başlıkları proje raporuna dahil etmelidir:
a.) Seçilen konu ve/veya konuların ‘sürdürülebilir kalkınma’ genel kavramı çerçevesinde
neden önemli olduğu ve bu kavram içinde nerede yer aldığı açıkça belirtilmelidir;
b.) Önerilen projenin Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Gelişimi için nasıl bir katkı
sağlayacağı açıklanmalıdır;
c.) Yarışma kavram gelişimi üzerine odaklansa da; gruplar, projelerin uygulanabilirliğini
zaman aralığı, aktörler ve süreçleri vb. başlıklar altında raporlarında
açıklamalıdır.
v. Teslim edilecekler
a.) Proje Raporu (Proje raporu yukarıda bahsedilen konuları ve projenin içeriğini
kapsamalıdır. Rapor 5 sayfayı geçmemelidir)
b.) 3 A-0 Pafta (proje max. bu 3 pafta ile sunulmalıdır. Pafta üzerindeki proje anlatımı;
şekil, tablo, şema, vb. görsel araçlar ile desteklenmelidir)
c.) Proje Raporu ve 3x A-0 Pafta (max) en geç 6 Mayıs 2011, Pazartesi günü
Toplum ve Bilim Merkezi’ne teslim edilmelidir.