Sürdürülebilir Kalkınma için Mühendislik Uygulamaları: Yeşil FETEMM projesi

FETEMM projesi

TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projesi kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Sürdürülebilir Kalkınma için Mühendislik Uygulamaları: Yeşil FETEMM projesine son sınıfta okuyan matematik ve fen bilimleri öğretmen adayları davetlidir.

Bu projenin amacı, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma kavramı ile bütünleştirilmiş mühendislik uygulamaları eğitimi alanındaki, bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirmek ve uygulamaya yönelik deneyimlerinin artırılmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınma ile bütünleştirilmiş mühendislik
uygulamaları ile öğretmen adayları gelecekte öğretmen olduklarında fen ve matematik derslerine daha bütüncül, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alabilir ve öğrencilerine bütüncül bir bakış açısı kazandırabilirler. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi, çevre ve sosyal boyutlarıyla ilişkilendirilmiş dersler öğrenciler için daha anlamlı olabilir ve yaşadıkları dünyanın sorunlarına kayıtsız kalmadan kendi çözüm yollarını üretebilirler. Bu bağlamda öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirilmiş mühendislik uygulamalarına yönelik donanımlarının artması için çeşitli atölye ve alan gezilerinin yer aldığı uygulamalı bir Yeşil FETEMM eğitim programı düzenlenecektir.

Proje başvurularımız açılmıştır. Başvuru sekmesindeki katılımcı seçim kriterlerini inceledikten sonra başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 17.05.2019 saat 23.59’dur.

Proje Yürütücüsü:

Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü

Uzman:

Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Uzman:

Dr. Öğr. Üyesi Güliz KARAARSLAN SEMİZ, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi,
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Projenin Web Sitesi: https://yesilstem.wordpress.com

İletişim: yesilfetemm@gmail.com