Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi

Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Günümüzde pek çok eğitim fakültesinde Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim başlıklı bir seçmeli ders yer almaktadır. Ancak bu dersler fakülte genelinde verilmekte olup, özellikle öğretmen adaylarının kendi uzmanlaştıkları alanda sürdürülebilir kalkınmayı öğretim planlarına nasıl taşıyabileceklerine odaklanmamaktadır. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki amaçları göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma konusunda bilgilendirilmesi ve derslerini sürdürülebilirliği dikkate alarak nasıl planlayabilecekleri konusunda eğitim programı yürütülmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu proje, bu hedeflere yönelik olarak eğitim programı yürütmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla, projenin ana amacı, tasarlanan örnek etkinlikler aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma odağında fizik eğitiminin nasıl verilebileceğine yönelik geleceğin fizik öğretmenlerine eğitim vermektir.

Projenin kapsamı, BM tarafından belirlenmiş, ülkemizin de imzacısı olduğu küresel sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ve fizik öğretim programının kazanımları dahilindedir. Fizik öğretim programının kazanımlarına ve küresel SKA’lara uygun etkinlikler tasarlanmıştır. Eğitim sırasında her bir etkinliğin hangi SKA’ya ve hangi kazanıma yönelik olduğu bilgisi paylaşılacaktır.

2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında proje başvurumuz yapılmıştır. 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılması planlanan proje etkinliği, Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği programında proje tarihi itibari ile 3. sınıfa geçmiş veya daha üst sınıflara kayıtlı olan öğretmen adayları ile gerçekleştirilecektir. Projede katılımcı sayısı 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Etkinliğe düzenli katılan katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

Başvuru Koşulları
Etkinliğe, etkinlik tarihleri itibarıyla fizik öğretmenliği lisans programına kayıtlı en az 3. sınıfa başlayacak olan öğrenciler başvurabilir. Katılımcılar, başvurular içinden not ortalaması ölçütü ve maksimum çeşitlik dikkate alınarak sıralama yapılacak ve etkinlik kontenjanı dikkate alınarak seçilecektir. Etkinliklerin dijital ortamda kaydedilmesini ve kayıtların bilimsel amaçla kullanılmasını kabul eden katılımcılar etkinliğe kabul edilecektir.

Etkinlik, iletişim ve verimi en uygun düzeyde tutmak için 30 katılımcı ile sınırlandırılacaktır.

Projemiz TÜBİTAK destekli olup eğitimlere katılacak her katılımcının ARBİS’e kayıtlı olması gerekmektedir. ARBİS’e kayıtlı olmak, TÜBİTAK tarafından zorunlu tutulmaktadır. Eğer kaydınız yoksa ARBİS’e kaydolunuz.

Etkinlikler, Zoom yazılımı üzerinden gerçekleştirilecektir ve proje ekibi tarafından kayıt altına alınacaktır. Etkinliklere katılan herkes bunu kabul etmiş sayılır. Etkinlik sırasında kamera ve mikrofona gerek olduğundan katılımcıların gerekli donanıma sahip olması gerekir.

Etkinliğe düzenli katılan katılımcılara etkinlik sonunda katılım belgesi verilecektir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hasan Şahin KIZILCIK

Etkinlik Tarihleri: 5-9 Eylül 2022

Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 2022

Etkinlik Konumu: Çevrimiçi

E-posta: [email protected]

Sürdürülebilir Kalkınma için Fizik Eğitimi Başvuru:
http://hskizilcik.com/proje/fesk/basvuru.asp