Ana SayfaÖzel Ders BlogSürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen ve 2030 yılına kadar dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma için hedefler belirleyen bir plan olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsamında belirlenmiştir. Bu hedefler, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına yönelik amaçlar içermektedir.

İklim değişikliği ise dünya genelindeki iklim şartlarının değişmesi ve bu değişimlerin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri olarak tanımlanır. İklim değişikliği, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, sanayileşme, tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile iklim değişikliği arasındaki bağlantı, SKH’nın 13, 14 ve 15. hedefleri ile ilgilidir. Bu hedefler, iklim değişikliği ile mücadele, çevre koruma ve biyoçeşitliliği koruma gibi konuları ele almaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği arasındaki ilişki, ekonomik büyüme, insan refahı ve çevresel sürdürülebilirlik arasında bir denge sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır. İklim değişikliği ile mücadele için, düşük karbonlu ekonomilerin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve çevreyi korumaya yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir. Bu uygulamalar, SKH’deki hedeflere ulaşmak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için önemlidir.

Özetle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile iklim değişikliği arasındaki bağlantı, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltarak sürdürülebilir bir geleceğin sağlanması için önemli bir adım olarak görülmektedir.

Deniz Eren SAVAŞ
Deniz Eren SAVAŞhttps://ozelders.bilimsenligi.com/
Online ve Yüzyüze Özel Ders Öğretmenlerinin Buluştuğu HUB. Özel ders taleplerini için öğretmen profillerini inceleyiniz.