Sürdürülebilir İş Ödülleri

İş Ödülleri

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin hedefi, yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerinin ödüllendirilerek, iş dünyasına örnek oluşturmasıdır.

Toplum ve çevreyi odak noktasına alan sürdürülebilir iş modelleri değişime yön vermektedir. Ancak bu değişimin bir günde olmayacağının da farkında olmak gerekir. Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu yüzden kısa sürede, uzun vadeli hedef ve strateji sahibi olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 14 ana kategori belirledik; yenilikçi ve etkili yaklaşımlarıyla rol model olmak için iş dünyasına çağrı yapıyoruz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne başvurular tüm sektörlere açıktır. Sürdürülebilir iş modellerine dönüşüm yalnızca büyük ölçekli firmalar ile değil, küçük ölçekli işletmeler, sosyal girişimler ve yerel yönetimlerin de katkıları ile gerçekleşecektir. Bu nedenle büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup, Sosyal Girişim ve Yerel Yönetimler de başvuru yapabilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermesi dileğiyle !

Sürdürülebilirlik Akademisi

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, startup, sosyal girişim ve yerel yönetimler başvurabilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri yalnızca özel sektör ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır.

Büyük Ölçekli İşletme
KOBİ
Startup
Sosyal Girişim
Yerel Yönetim

Başvurular 30 Nisan – 13 Temmuz 2018
Başvurular için Son Gün* 13 Temmuz 2018 Cuma (17:00’ye kadar)
Jüri Değerlendirmesi 23 Temmuz – 14 Eylül 2018
Ödül Töreni Ekim 2018

BAŞVURU KOŞULLARI
Sürdürülebilir İş Ödülleri şirket ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları çalışmaları şirketler ile yaptıkları iş birlikleri ve projeleri kapsamında dolaylı olarak ödül kapsamına alınmış olmaktadır.
Uygulamaya geçmemiş, tamamen proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birden fazla kategoriye başvuru yapılması mümkündür.
Başvurular başvuru formunda yer alan ve ölçülebilir çıktıları hedefleyen bilgiler kapsamında yapılacaktır.
Başvuruların geçerliliği için, başvuru formunu doldurmuş olmak ve sonrasında ulaşan onay mailinde belirtilen ödeme adımlarının takip edilerek, katılım bedelinin yatırılmış olması gerekmektedir.