Sürdürülebilir İş Ödülleri Başvuruları

İş Ödülleri
Sürdürülebilir İş Ödülleri

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin hedefi, yılın başarılı sürdürülebilir iş modellerinin ödüllendirilerek, iş dünyasına örnek oluşturmasıdır.

Toplum ve çevreyi odak noktasına alan sürdürülebilir iş modelleri değişime yön vermektedir. Ancak bu değişimin bir günde olmayacağının da farkında olmak gerekir. Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu yüzden kısa sürede, uzun vadeli hedef ve strateji sahibi olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, sürdürülebilirlik dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 11 ana kategori belirledik; yenilikçi ve etkili yaklaşımlarıyla rol model olmak için iş dünyasına çağrı yapıyoruz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne başvurular tüm sektörlere açıktır. Sürdürülebilir iş modellerine dönüşüm yalnızca büyük ölçekli firmalar ile değil, küçük ölçekli sosyal girişimler ve yerel yönetimlerin de katkıları ile gerçekleşecektir. Bu nedenle büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup ve Yerel Yönetimlerin de alt kategori olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermesi dileğiyle !

Sürdürülebilirlik Akademisi

KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip KOBİ’ler, büyük ölçekli işletmeler, startuplar ve yerel yönetimler başvurabilir.
Sürdürülebilir İş Ödülleri yalnızca özel sektör ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır.

KOBİ – Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (1-250 çalışan)
Büyük Ölçekli İşletmeler (250’den fazla çalışan)
Startuplar
Yerel Yönetimler

BAŞVURU KOŞULLARI
Sürdürülebilir İş Ödülleri şirket ve yerel yönetim başvurularına açıktır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları çalışmaları şirketler ile yaptıkları iş birlikleri ve projeleri kapsamında dolaylı olarak ödül kapsamına alınmış olmaktadır.

Uygulamaya geçmemiş, tamamen proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birden fazla kategoriye başvuru yapılması mümkündür.

Başvurular başvuru formunda yer alan ve ölçülebilir çıktıları hedefleyen bilgiler kapsamında yapılacaktır.

Başvuruların geçerliliği için, başvuru formunu doldurmuş olmak ve sonrasında ulaşan onay mailinde belirtilen ödeme adımlarının takip edilerek, katılım bedelinin yatırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ
Başvurular 2 Mayıs- 15 Ağustos 2017
Başvurular için Son Gün* 15 Ağustos 2017 Salı (17:00’ye kadar)
Jüri Değerlendirmesi 21 Ağustos – 6 Ekim 2017
Ödül Töreni Ekim 2017

ÖDÜL KATEGORİLERİ 2017

Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Raporu Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik raporlarının şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar üzerinde yarattığı etki değerlendirilecektir. Bu kategoriye 2015 yılı itibari ile yayınlanan raporlar ile başvuru yapılabilir.

Sürdürülebilir İnovasyon Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere en yenilikçi ve kaynak perspektifinden sürdürülebilir fikirleri ortaya koyan veya bunları ticari amaçları ile en iyi şekilde birleştiren projeler, ürünler ve hizmetler bu kategoride değerlendirilecektir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla mevcut bir prosesin, ürünün veya hizmetin gelişimi ile de olabilir.

Karbon ve Enerji Yönetimi Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda karbon emisyonu ve enerji kullanımı azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile çalışan, kuruluşlar bu kategoride değerlendirilecektir.

Su Yönetimi Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde suyun etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar ve ya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda yapılan çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

Sosyal Etki İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış proje ya da girişimler değerlendirilecektir.

Sürdürülebilirlik İletişimi Sürdürülebilir iş modellerini yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçmek için ilham verici ve teşvik edici paylaşımlar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan iletişim kampanyaları sürdürülebilir iletişim kategorisinde değerlendirilecektir.

İşbirliği Birden fazla özel sektör kuruluşunun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak ölçülebilir etki ve karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilecektir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Küresel tedarik zincirinin karmaşıklığı, sosyal ve çevre standartlarına uyumu zorlaştırmakta ve kapsamlı değerlendirme ve işbirliği gerektirmektedir. Bu ödül kategorisinde insan hakları, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, sürdürülebilir tedarik zinciri için değer yaratan inisiyatif ve projelere verilecektir.

Atık Yönetimi Sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli projeler ve ya ürünler atık kategorisinde değerlendirilecektir.

Çeşitlilik ve Dâhil Etme Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü yansıtmaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik projelerini kapsar.

Startup Belirli bir problemi veya zorluğu çözmek için kurulmuş, inovasyon, etki ve geleceği düşünme ile ilişkili firmalar Startup olarak kabul edilecektir. Bu ödül sürdürülebilirliği, büyütme potansiyeli ile kalbinde ve fikirlerinde bulunduran yeni başlayan firmalara verilecektir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2012 ve 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.


DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvuruların, başvuru şartlarına uyum kontrolü Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yapıldıktan sonra, üniversite, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan jüri üyeleri başvuruları öncelikle ön değerlendirmelerden geçirecek, elemeler sonrasında ise ödül sahiplerini belirleyecektir.

15 Ağustos 2017 Salı, 17:00’a kadar tüm süreçleri tamamlanmayan ve Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ulaştırılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sürdürülebilir İş Ödülleri Değerlendirme Kriterleri:
Proje/girişimin bütün iş süreçlerini kapsayan genel bir sürdürülebilirlik stratejisi var mı?
Proje/girişim başvurduğu kategorinin kriterlerini etkin bir şekilde karşılıyor mu?
Proje/girişimin sürdürülebilir değişimi gösteren etkin ve ölçülebilir sonuçları var mı?
Proje/girişim standart sürdürülebilirlik uygulamaların üzerine çıkıyor mu?
Proje/girişim sınırları zorlayıp, değişimi hedefliyor mu?

Başvuru ve Detaylar için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin