Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Mimari Fikir Yarışması

Sürdürülebilir rekreasyon ve gençlik merkezi projesi.

Doğa kendi kendini sürekli olarak yenileyebilen canlı ve cansızlardan oluşan varlıkların tümüdür. İnsan ve doğa kavramları birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Günümüzde insanların yeşil alanlara olan ihtiyacı kentler büyüdükçe artmaktadır. Doğaya yakın olmak, insanı dinlendirici ve iyileştirici özelliklere sahip olduğu gibi aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Ekosistemlerin çeşitliliği, istikrarı ve esnekliği doğanın kendi içinde sahip olduğu mükemmel tasarım ilkeleridir. İnsanın doğayı model alarak yaptığı tasarımlar ahenk içinde sürdürülebilir ve yenilenebilir olur.

Bu tasarım ilkelerinin örnek alındığı bu öğrenci fikir yarışmasında Türkiye’de sürdürülebilir rekreasyon ve gençlik merkezi kavramı ile farklı modellerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Mühendislik Fikir Yarışması

Sürdürülebilir inşaat yönetimi projesi

Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilirlik kavramları, yüzyılımızın en çok önem verilen kavramları haline gelmişlerdir. Sürdürülebilir gelişme doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, geleceği koruyarak ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşüdür. Binaların programlama aşamasından başlayıp, tasarım, yapım, kullanım, bakım aşamaları süresince doğa ile etkileşimi sürmektedir. İnşaat sektörü her şeye rağmen değil her şeyi dikkate alarak düşüncesiyle yola çıkarak doğanın korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır.

Bu bağlamda çevresel, ekonomik ve sosyal ilkelerin örnek alındığı bu öğrenci fikir yarışmasında Türkiye’de sürdürülebilir iş yapım yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Yarışma Takvimi
1 Kasım 2016 Yarışma Başvuru Başlangıç Tarihi
3 Mart 2017 Proje Son Yükleme Tarihi
6-17 Mart 2017 Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı
20 Mart 2017 Sonuçların Açıklanması

Rönesans Holding yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Gala gecesi ile ilgili tarih Rönesans Holding tarafından daha sonra duyurulacaktır.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama bölümmü

Türkiye’de ki Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İşletme,

Yarışmaya Üniversitelerin ilgili bölümlerinin tüm sınıflarına (1.-2.-3.-4.) açıktır.

Başvuru yapan kişilerin en fazla 25 yaşında olmaları gerekmektedir.

Ekiplerde profesyonel kişi bulunamaz.

Tercihen iş deneyiminin olmaması ve çalışmaması gerekmektedir.

Yarışmacılar yarışmaya bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiple katılabilirler. Yarışmacıların üyelerinin başvuru tarihinden proje teslim tarihine kadar geçen sürede lisans eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir.
Tercihen staj tecrübesinin olması gerekmektedir.

Bir öğrenci yalnızca bir takımda yarışmaya katılabilir.

Yarışmacılar yarışmanın son teslim tarihine kadar internet sayfasında belirtilen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” sekmesindeki başvuru formunu tüm takım üyelerinin bilgileri ile eksiksiz doldurmak zorundadırlar.

Yarışmacıların yarışmayı açan Rönesans Holding ve yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Seçici Kurul’un birinci dereceden akrabaları arasında olmamaları gerekmektedir.

Seçici Kurul üyeleri ile yarışmayı düzenleyen ekip arasında olmamaları gerekmektedir.

Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
Yarışmayı açan Rönesans Holding’de, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılabilmek için yarışmanın ilan edildiği 1 Kasım 2016 ve son teslim tarihi olan 3 Mart 2017 tarihleri arasında üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji

Yarışma Şartnamesinde öngörülen koşullara uymak.

Bu koşullara uymayan ekipler, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Ödüller
1. lik Ödülü 20.000 TL
2. lik Ödülü 16.000 TL
3. lük Ödülü 14.000 TL
Mansiyon Ödülü 10.000 TL

Her iki yarışma içinde ayrı ayrı aynı ödüller verilecektir.
Rönesans Holding, zorunlu hallerde ödül adetlerinde ve miktarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Sıkça Sorulan Sorular

Şartnameyi başvuruyu tamamladıktan sonra siz mi göndereceksiniz?
Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra giriş yapacağınız grup sayfasından ilgili şartname ve yarışma dosyasını indirebilirsiniz.

4. sınıfı tamamlamış olup bir dönem daha ders alıyorken yarışmaya katılabilir miyiz?
Yarışma takvimi boyunca öğrenciliğiniz devam ediyor olmalı. Dolayısıyla 2016-2017 Bahar döneminde de öğrenci olmanız gerekmektedir.

Yarışmaya hazırlanırken örnek teşkil etmesi amacıyla önceki seneki projelere nereden ulaşabiliriz?
Geçen senelerde ödül alan projelerimizi Kazananlar sekmesinden görebilirsiniz.

Proje çizimlerinde herhangi bir ölçek sınırlaması var mı?
Herhangi bir ölçek sınırı yoktur.

Projede sabit bir program kullanmamız gerekiyor mu?
Hayır gerekmiyor. Projenizi anlatabildiğiniz her programı kullanabilirsiniz.

Farklı üniversitelerden ya da farklı bölümlerden arkadaşları gruba dâhil edebilir miyiz?
Evet, dâhil edebilirsiniz. Başvuru formunda kayıt olan her üyenin bilgilerini doğru girdiğinizden emin olun.

Yarışmaya katılım ücretli midir?
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Başvuru yapabilmek için T.C vatandaşı olmak gerekli mi yoksa Türkiye’de okumak yeterli midir?
Yarışma şartnamesinin 3. Maddesinde belirtildiği gibi Türkiye ve KKTC Üniversitelerinin ilgili bölümlerinde öğrenimine devam eden T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler yarışmaya katılabilirler.

İletişim
Yarışma Rönesans Holding A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. Rönesans Holding adına yarışmayı düzenleyen ekibin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Ataşehir / 34755 İstanbul / TÜRKİYE

+90 0216 430 64 44

gelecegitasarla@ronesans.com

Başvuru için Tıklayınız