Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıSürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması

Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılması ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla düzenlediğimiz “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” Yarışması ile geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle “sürdürülebilirlik” kavramının etrafında buluşuyoruz.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri:

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamak için üniversite öğrencileri arasında “sürdürülebilirlik” kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak,
Değerin artırılması ve atığın azaltılmasıyla ilgili proje gereksinimlerinin doğru belirlenmesini, proje boyunca uygunluğu verilerle doğrulanmış süreçlerin yürütülerek tekniklerin ve metotların standardize edilmesini sağlamaki
Öğrenmenin sürekliliğine, takım çalışmasına, fikirlerin paylaşılmasına ve birbirine destek olmanın gücüne olan inancımızla, gençlerimizle ortak fikirler üretmek ve geleceği şekillendirmek
Katılımcıların, ekip çalışması yoluyla bir araştırma projesinin nasıl üstlenilebileceği konusunda bir deneyim yaşamalarını sağlayarak onları profesyonel iş hayatına hazırlamak
Ülkemizdeki inşaat sektöründe sürdürebilir ve yeşil bina sistemlerinin kullanımını desteklemek
İnovasyon, sürdürülebilir teknolojiler, yalın inşaat ve yeşil sistemler ile ilgili ar-ge projeleri hakkında farkındalığı artırmak
İklim krizi gibi global sorunlara karşı farklı bakış açıları geliştirerek alternatif çözümler yaratmak
Kurum kültürüne katkı sağlayacak gelecekteki insan kaynağına alt yapı oluşturmak.
Çağımızın çevre ve dünya ile ilgili hassasiyetlerinin farkında bir şirket olarak yenilikçi ve değişen dünya düzeninde bu yıl da sürdürülebilir projeler üzerine fikir üretmeye devam ediyoruz.

er yıl olduğu gibi bu sene de ana teması “Sürdürülebilirlik” olan yarışmamızın 2022 konusu ise “Doğadan İlham Alan Tasarımlar-Biyomimikri” olarak belirlendi.

Bu yıl belirlenen tema: Biyomimikri

Doğa; kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındırıyor. Zaman içerisinde toplumun ve çevrenin sorunlarına, ihtiyaçlar ışığında çözüm ararken, doğanın süregelen düzeninde sahip olduğu özelliklerden faydalanılabileceği görüldü. İşte bu nedenle doğadan ilham alma prensiplerine dayanan, yenilikçi fikirlerle gelişen Biyomimikri yaklaşımıyla, sürdürülebilir geleceğe dair çözümler üretilmesi amaçlanıyor.

Biyomimikri kavramı; deneyim ve gözlemle keşfedilen, doğanın sahip olduğu ve geliştirdiği sistemlerin kendi içinde sürekliliği de kanıtlanmış güçlerinin, tasarım ve süreçlerimizde kullanılması esasına dayanır. Bu yaklaşım içerisinde ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık, süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu anlayış, zaman içerisinde; kendine uyumlu, kaynaklarını koruyan, form ve fonksiyon anlamında kendini taklit eden sürdürülebilir tasarımlar geliştiren tabiatın bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna aslında zaten çözüm bulmuş olduğu fikrine dayanıyor. Hayvanların, bitkilerin bir mühendis gibi sistemler geliştirerek kendi döngüsünü sağlamak ve yaşam süresini uzatmak için çözümler bulduğu görülüyor. Gelişerek ve evrimleşerek uyum sağlayan, yaşadığı çevrenin kaynak ve koşullarına uygun özelliklerle hayatta kalmanın sırrını keşfeden türlerden öğreneceğimiz çok şey var.
Doğanın kendi yaşam döngüsünde, varlığını sürdüren her canlının hayatta kalmak ve türünü devam ettirmek için bir dönüşüm yaşadığını söylemek mümkün . Yaşam formlarının karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği özellikler, bizim yaşantımızda karşılaştığımız ortak sorunları da kapsayabiliyor.
İklim değişiklikleri, doğal afetler, nüfus artışının getirdiği çevresel etkiler gibi sorunlara karşı önlem alma gerekliliği artık tartışılmaz bir gerçek. Doğaya baktığımızda benzer sorunları ele alış ve çözüm yaklaşımlarının referans alınarak kendi sorunlarımıza çözümler üretebileceğimizi düşünüyoruz.
Geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencilerini, sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu “Biyomimikri” yaklaşımıyla tasarlanmış fikirlerini bize ulaştırmalarını bekliyoruz. Fikir yarışmamıza katılacak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerimizin, yarışma sürecine dahil olarak “Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini bir üst seviyeye taşıyacaklarına inanıyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 09 Eylül 2022

https://ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/#1622465043399-95ba0bb7-2bd9

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.
Exit mobile version