Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ATIK ÇEŞİTLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM FARKINDALIK EĞİTİMİ III

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN ATIK ÇEŞİTLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM FARKINDALIK EĞİTİMİ III

Sürdürülebilir Çevre İçin Atık Çeşitleri ve Geri Dönüşüm Farkındalık Eğitimi III
Etkinlik Yürütücüsü             : Prof. Dr. Dilek ÇELİKLER
Etkinliğin Yapılacağı Yer      : Çevrimiçi (online)
Etkinlik Tarihleri                  : 12-15 Ekim 2023

Etkinliğin Amacı
Bu etkinliğin temel amacı sürdürülebilir çevre için öğretmen adaylarında atıklar ve geri dönüşüm konusuna yönelik farkındalık oluşturulmasıdır. Ayrıca bu etkinlik kapsamında katılımcıların edinecekleri kazanımları eğitim sürecine nasıl entegre edeceklerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri amaçlanmıştır.
Bu bağlamda öğretmen adaylarında;

 • Sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak,
 • Sürdürülebilirliği davranış haline getirebilecek farkındalık oluşturmak,
 • Atık yönetiminde uygulamalarının çevresel sürdürülebilirlik açısından önemini açıklamak,
 • Atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, kompostlama ve enerji geri kazanımı konularında farkındalık oluşturmak,
 • Atıkların geri dönüşüm ya da bertarafları aşamasına kadarki süreçte çevre, sağlık ve ekonomiye olan etkileri konusunda farkındalık oluşturmak,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokul düzeyinde başta Sıfır Atık Projesi olmak üzere yürütülen projelerin içerikleri ve uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmak,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı ölçmek için farklı göstergeler mevcut olup son yıllarda en dikkat çekici göstergelerden biri olan ekolojik ayak izinin önemini vurgulamak,
 • Sınıf dışı etkinliklerle çevrenin korunmasına aktif katılım sağlamak,
 • Oryantiring ile bireylerin tek başına doğada başarılı olabileceklerini göstermek ve kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamak,
 • Sosyo ekonomik bir konu olan geri dönüşüm konusunda yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bularak toplumsal ihtiyaçları karşılamaları ya da problemlerinden birine çözüm bulmak,
 • Robotik kotlama ile geri dönüşümü bütünleştirerek analitik düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma, doğru bilgiye ulaşma, analiz yapabilme, çok boyutlu düşünme gibi yetenekler kazandırmak,
 • Geri dönüşüm konusunun öğretiminde eğitsel oyunların etkisinin kavratılması amaçlanmıştır.

Geri dönüşüm bilinci olan ve bu bilinci yaşam tarzı haline getiren duyarlı öğretmen adaylarının oluşması ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılması etkinliğin uzun vadeli hedefini oluşturmaktadır.

Etkinliğin Kapsamı

Sürdürülebilir çevre ve atıkların değerlendirilmesi ile ilgili eğitim okulöncesi dönemde başlamaktadır. İlkokul ve ortaokul düzeyinde okutulan Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında öğrencilerde geri dönüşüme yönelik farkındalık oluşturma, öğrencilerin israfı azaltma yollarını öğrenmeleri ve geri dönüşüme katkıda bulunmaları hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu derslerin öğretmenlerinin sürdürülebilir çevre, atık, atık çeşitleri ve geri dönüşüm ile ilgili konularda bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının yüksek olması oldukça önemlidir. Böylece öğretmenlerin öğrenciler ve toplumlar üzerindeki etkisi, günümüz dünyasına ve geleceğe yön vermedeki etkin rolü göz önüne alındığında, öğrencilerin çevre konularında bilinç kazanmaları ve bilgilerini davranışa dönüştürmeleri daha kolay olabilir.
Bu bağlamda öğretmen adaylarının atıklar ve geri dönüşüm konusuna yönelik farkındalık oluşturmaya yönelik hazırlanan bu projenin genel etkinlik kapsamı şöyledir;

 • Yaratıcı drama ile ısınıyorum
 • Sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, atık ve atık yönetimi (Sıfır atık yönetmeliği ve ambalaj atığı yönetmeliği)
 • Karikatürlerle atık türlerinin öğretimi
 • Elektronik atıklar ve çevre ilişkisi
 • Organik atıklar ve çevre ilişkisi
 • Kimyasal atıklar ve çevre ilişkisi
 • Tehlikeli ve radyoaktif atıklar ve çevre ilişkisi
 • Tıbbi atıklar ve çevre sağlığı ilişkisi
 • Okullarda yapılan geri dönüşüm projeleri
 • Atıkların geri dönüşüm süreci
 • Ekolojik ayak izi-Puzzle
 • Sınıf dışı öğretim ve çevre farkındalığı
 • Geri dönüşüm konusunda oryantiring etkinlikleri
 • Sosyal girişimcilik etkinliği: Geri dönüşüm
 • Robotik kodlama ile geri dönüşüm etkinlikleri
 • Eğitsel oyunlarla geri dönüşüm
 • Afiş atölyesi