Süper Bir Fikrim Var Proje Yarışması

 1. YARIŞMANIN AMACI NEDİR?

Yarışmanın amacı, Amasya Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler ile Amasya halkına araştırma ve buluş yapma heyecanını aşılamak, insanların ilgisini bilim ortamına çekmek, insanlığa katkı sağlayacak eserlerin ortaya çıkacağı bir ortam hazırlamaktır.

 

 1. YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ KİMLERDİR?

Amasya Üniversitesine kayıtlı öğrenciler ile Amasya’da ikamet eden Amasyalılardır. Özellikle Amasya Merkez ve ilçelerdeki sanayi esnafının yarışmaya katılması beklenmektedir.

 

 1. PROJE ALANLARI NELERDİR?

Yarışmaya katılacak projeler, fen ve sosyal bilimler altındaki tüm alanlara açıktır.

 

 1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?
 • Yarışmaya, Amasya Üniversitesine kayıtlı öğrenciler ile Amasya’da ikamet etmekte olan Amasyalılar katılabilir. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ile öğrenciliklerini; Amasya halkı da ikametgâh ilmühaberi veya üzerlerine kayıtlı bir fatura ile Amasya’da ikamet ettiklerini başvuru esnasında ispat etmek zorundadır.
 • Proje Yarışması, pozitif veya beşeri bilimlere dayalı proje, buluş, ürün geliştirme ve tasarım yarışmasıdı Konu veya alan sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya katılan projeler özgün ve daha önce başka bir yarışmaya katılmamış çalışmalar olmalıdır. Bu koşula uymayan projeler yarışma dışı bırakılırlar. Dereceye giren projelerde daha sonra bu kurala aykırı bir durum tespit edilirse verilen ödül geri alınır.
 • Proje sahipleri, projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmek zorundadı
 • Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktı
 • Bir kişi veya bir proje grubu final aşamasında yalnız bir proje ile yarışabilir.
 • Projenin gerçekleştirilme amacı ve yapım aşamalarına yönelik bilgiler, fotoğraflar, çizimler vb. bulunmalıdı
 • Değerlendirme Kurulu’nun kararları kesindir; sonuçlara itiraz edilemez.

 

 1. PROJE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI NELERDİR?
 • Yarışma tüm Amasya halkına açık olmakla birlikte Amasya Üniversitesi öğrencileri ile Amasya’da ikamet eden Amasyalılar iki ayrı grup halinde yarışacaklardır.
 • Gruplar içerisinde yapılacak ön değerlendirme sonunda dereceye giren ilk altı proje finalde yarışmaya hak kazanacaktır.
 • Final jürisi, Yarışma Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Finalde dereceye giren ilk üç proje ödüllendirilir. Projeler arasında puan eşitliği olması durumunda sadece ilgili projeler arasında yeni bir oylama yapılır.
 • Değerlendirme kriterleri Yürütme Kurulu ve Final Jürisi tarafından detaylandırılır.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

 

İlk Duyuru Tarihi 01 Kasım 2015
Son Başvuru Tarihi 29 Nisan 2016
Ön Değerlendirme Tarihi 05 Mayıs 2016
Final 12 Mayıs 2016

 

 1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

Değerlendirme Kriterleri:
Gerekçe 10 Puan
Yöntem 10 Puan
Hedef Kitleye Uygunluk 10 Puan
Yaratıcılık 10 Puan
Uygulanabilirlik 10 Puan
Geliştirilebilirlik 10 Puan
Özgünlük ve Yenilikçilik 10 Puan
Materyal ve Metodun Yeterliliği 10 Puan
Estetik 10 Puan
Proje Sunumu 10 Puan
Toplam  

100 puan

 

 

 1. ÖDÜLLER

Final jürisi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde

 1. Olan Projeye: 5000 TL
 2. Olan Projeye: 3000 TL
 3. Olan Projeye: 2000 TL ödül verilir.

 

9. KURULLAR

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Feda ÖNER – Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlhami Demir – Mimarlık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Vahit KONAR – Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Özgen KORKMAZ – Amasya Teknik Bilimler MYO Müdürü

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
Adres : Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü

Telefon : 0 358 252 52 12 – 13 – 14
Faks : 0 358 252 52 17
E-mail : teknik.myo@amasya.edu.tr
Web : www.amasya.edu.tr

Başvuru Formu İndir