Suna ve İnan Kıraç Vakfı Bursu

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Bursu

Maddi Destek Programı

Program başarılı üniversite ve yüksek öğrenim öğrencilerine açıktır

Burs ücreti: Yılda 2000 TL veya 4000 TL’dir

Başvuru belgeleri: Başvuru mektubu (dilekçe), CV, transkript ve üniversite sınav sonuçlar

Son Başvuru tarihi: 15 Ağustos

Kriterler: Başarılı transkript ve CV, maddi durum

Burs rakamı, adayın profili ve maddi ihtiyacına göre karar verilecektir.

Burs hakkında: Burslar, öğrencinin mevcut akademik programının sonuna kadar her yıl

şartlı olarak yenilenecektir. Bursun, bir sonraki yıl devam edebilmesi için öğrencinin

her yıl transkriptini Vakfa teslim etmesi ve not ortalamasının en düşük 2,85 olması gerekmektedir.

Sorularınız ve başvurularınız için: burs@svikv.org.tr

Üstün Başarı Burs Programı

2018 – 2019 Öğrenim yılı için Yüksek Destek Programımız kapalıdır.

Meşrutiyet Caddesi No.47
34443 Tepebaşı – Beyoğlu – İstanbul

Tel : + 90 212 334 09 00
Fax : + 90 212 245 01 45

http://www.svikv.org.tr

Suna ve İnan Kıraç Vakfı; Suna Kıraç, İnan Kıraç ve İpek Kıraç tarafından 27 Ekim 2003 tarihinde, Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirilmesi için, kişi ve kurumlara maddi ve manevi imkanlar sağlamak, toplumsal hayata katkıda bulunmak ve bu doğrultuda eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanındaki hedeflerini gerçekleştirmek üzere; yardıma ihtiyacı olan yetenekli öğrenciler ile eğitim ve öğretim kurumlarına gerekli görülecek her türlü yardımı yapmakta, burs, eğitim ve araştırma gibi imkanlar sağlayarak destek vermektedir.

Vakıf, kültür ve sanat alanında, tarih, sanat, kültür ve bilim müzeleri ile her türlü sergi mekanları, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler ve enstitüler açmaya ve işletmeye, koleksiyonlar oluşturmaya ve bunları sergilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.Vakıf’ın bu alandaki faaliyetleri arasında inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yapmak veya yaptırmak, dünyadaki çeşitli müzeler, vakıflar, sergi merkezleri, araştırma ve uygulama merkezleri, kütüphaneler, enstitü ve kuruluşlarla işbirliği yapmak da yer almaktadır.