Sultan Vahdeddin Sempozyumu

Sultan Vahdeddin, İstanbul, 23-24 Ekim 2014

Sempozyum Hakkında

Osmanlı İmparatorluğu’nun son hükümdarı Sultan 6. Mehmed Vahdeddin ve dönemi hep tartışılmıştır. Bu konu, Türk Milli Mücadele Tarihiyle ilgilenen akademisyenler ve araştırmacılar tarafından titizlikle çalışılması ve bu dönemin aydınlatılması açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Velhasıl, birçok tarihçi bu konu hakkında önemli çalışmalar yapmış ve cumhuriyetin ilanından önceki bu kısa döneme ışık tutmuştur. Halen, Sultan Vahdeddin’i vatana ihanetle suçlayanlar olduğu gibi onu, milli mücadeleyi başlatan ve Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçişini sağlayan bir vatansever olarak görenler de vardır. Asıl mesele, dönemin meselelerinin güvenilir kaynaklara dayandırılarak bilim dünyasını aydınlatacak biçimde incelemektir. Bu maksatla 2014 yılı Ekim ayında uluslararası katılımlı bir kongrenin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Kongrenin organizasyonu Türk Tarih Kurumu tarafından yapılacaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları

• Almanya gezisi
• Mondros Mütarekesi
• Sultan Vahdeddin tahta çıktığında ülkenin genel durumu
• İzmir’in işgali
• Sultan’ın ve Mustafa Kemal’in ülkenin kurtuluşu için çözüm arayışları
• Kurtuluş Savaşı’nın ilk finansmanı
• Mustafa Kemal’in anadoluya geçiş süreci
• Sultan ile Atatürk arasındaki ihtilafın temel sebepleri
• Damat Ferit Paşa
• Sultan Vahdeddin dönemi hükümetleri
• Ders kitaplarında Sultan Vahdeddin
• Bilecik Buluşması
• Milli Mücadele döneminde halkın Sultan Vahdeddin ve Mustafa Kemal hakkındaki görüşleri
• Saltanatın kaldırılması
• Sultan Vahdeddin’in ülkeden ayrılışı
• Yabancı devlet adamlarının Sultan ve Atatürk hakkındaki görüşleri
• Sultan Vahdeddin’in yurtdışında geçirdiği yıllar

Yürütme ve Bilim Kurulu

Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet CİHAN, Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, İstanbul
Prof. Dr. Ahmet KANKAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara
Prof. Dr. Süleyman SEYDİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü, Isparta
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR, Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü, Erzurum

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: İstanbul
Özetlerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Aralık 2013
Makalelerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Mart 2014
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulmasi: 15 Ağustos 2014
Sempozyum: 23-24 Ekim 2014

İletişim-Sekretarya

Türkçe / English/Contact: Uzm. Yrd. Muhammed Abdullah KAYMAK, – 0-312- 310 23 68 / 210
Uzm. Yrd. Muhammet YAŞAR, – 0-312- 310 23 68 / 256
Uzm. Yrd. Kenan ÇELİK-, – 0-312- 310 23 68 / 210

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin