SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 15. BİLİM VE BAHAR ŞENLİĞİ

ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI VE SERGİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi sahip olduğu bilgi, teknik ve teknolojik altyapısı sayesinde bölgesinde yeniliğin ve gelişimin öncüsü olma gayreti içerisindedir. Bünyesinde potansiyel bir güç olarak barındırdığı genç fikirlerle teknolojinin ve bilimin gelişmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. SDÜ mevcut misyonu gereği; Ar-Ge ve İnovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile hayata geçirilebileceği ortamların oluşturulması amacıyla SDÜ Geleneksel Bilim ve Bahar Şenlikleri kapsamında ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASIve SERGİSİ düzenlenecektir.

 

Ülkemizde ve Dünyada Ön lisans ve Lisans öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin katılabileceği proje yarışması ve sergisi 7 temel alanda gerçekleştirilecektir.

  1. Tarım, Orman ve Su ürünleri alanı
  2. Temel Bilimler alanı (fizik, nükleer, kimya, biyoloji, matematik, çevre)
  3. Yer Bilimleri alanı (maden, jeoloji, jeofizik)
  4. Mekanik alanı (makine, endüstri, tekstil, imalat, enerji, mekatronik, biyomedikal)
  5. Bilişim alanı (elektrik, elektronik, haberleşme, bilgisayar, mekatronik, biyomedikal)
  6. İnşaat, Yapı (inşaat, mimarlık, çevre, yapı), Mimarlık (şehir bölge, mimarlık, endüstriyel tasarım)
  7. Sağlık Bilimleri

ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASIve SERGİSİ’NE yukarıdaki tematik alanlarda proje ve fikirlerinizle katılabilirsiniz. Etkinlik kapsamında projelerinizin gerçekleştirilmesi, uygulama alanına aktarılması ve/veya endüstriyel hale getirilmesinde işbirliği, ortaklık veya finansman kaynaklarına ulaşma gibi çok yönlü avantajlar yakalayabilirsiniz.

 

ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASIve SERGİSİ’NE son başvuru tarihi 04 Mayıs 2012dir.

 

Başvurularınızı bekler, sizleri 16-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği etkinliklerinde ağırlamaktan onur duyarız.