SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HİKAYE YAZMA YARIŞMASI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTEASİ 15. BİLİM VE BAHAR ŞENLİĞİ

HİKAYE YAZMA YARIŞMASI

A) KONUSU :

 • Serbest

B) TÜRÜ :

 • Hikâye Yazma Yarışması

C) KAPSAM:

 • Yarışmaya yurt içi veya yurt dışından herkes başvurabilir.

D) YERİ:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Araştırma Uygulama Merkezi Ertokuşbey Derslikleri Doğu Yerleşkesi/ISPARTA

E) KATILIM ŞARTLARI

1. Yarışmaya katılan hikâyelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

2. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) hikâye ile katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. Yarışmaya rumuz ile başvurulacaktır. Rumuz hikayenin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, 7 kopya metinle birlikte yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik fotokopisi ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi, eserin adı yazılıp” cd” kaydı ile birlikte zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine ve “cd” nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

4. Hikayeler bilgisayarla word formatında A4 kağıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto’yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kağıda yazılmış olmalıdır.

5. Yarışmaya gönderilecek hikayeler 7 (yedi) nüsha olmalıdır.

6. Yarışmaya katılan hikayeler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Üniversitemiz tarafından bir kitapta toplanabilir.

7. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

8. Yarışmaya hikaye gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

F) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER

 • Temel değerlerle örtüşmeyen hikâyeler,
 • Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış hikâyeler,
 • Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen hikâyeler,
 • Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren hikâyeler,
 • Başvuru tarihinden sonra teslim edilen hikâyeler,
 • Türkiye Türkçesi ile yazılmayan hikâyeler.

G) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

 • Eserler 04 Nisan 2012 tarihine kadar Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Araştırma Uygulama Merkezi Ertokuşbey Derslikleri Doğu Yerleşkesi/ISPARTA adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yarışma için gönderilen hikayelerin zarf üzerindeki rumuzu Üniversitemiz ana sayfasında yer alan bahar şenlikleri sayfasında duyurulacaktır.

H) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 • Üniversitemiz Bahar Şenlikleri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
 • FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri
 • SDÜ Türk Dili Bölümü öğretim elemanları
 • Akademisyen ve tanınmış yazarlarımızdan oluşmaktadır.
 • Kurul üyelerinin isimleri, daha sonra Üniversitemiz web sayfasında yer alan bahar şenlikleri linkinden duyurulacaktır.

I- DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ:

 • 14 Mayıs 2011 Pazartesi, Üniversitemiz web sayfasında yer alan bahar şenlikleri linkinden duyurulacaktır.

İ) ÖDÜLLER:

 • Para ödülü, katılım belgeleri
 • Birincilik Ödülleri : 5000 TL
 • İkincilik Ödülleri : 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülleri : 1000 TL

J) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ:

 • Ödül töreni Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar şenlikleri 20. Yıl Kutlamaları kapsamında “16-18 Mayıs 2012” gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin tarihi yeri ve saati, Üniversitemiz ana sayfasında yer alan bahar şenlikleri sayfasında ilan edilecektir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ