SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DENEME YAZMA YARIŞMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar şenlikleri 20. Yıl Kutlamaları kapsamında yapılacak olan “DENEME YAZMA”  yarışmasının şartnamesi:
A) KONUSU : “Küreselleşmede Milli Kültürün  Muhafazası”
B) TÜRÜ : Deneme  Yazma Yarışması
C) KAPSAM:
Yarışmaya yurt içi veya yurt dışından bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.
D) YERİ: Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Araştırma Uygulama Merkezi Ertokuşbey Derslikleri  Doğu Yerleşkesi/ISPARTA
E) KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılan denemelerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
2. Her yarışmacı, yarışmaya bir ( 1 ) deneme ile katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
3. Yarışmaya rumuz ile başvurulacaktır. Rumuz denemenin ilk sayfasında sol üst köşeye yazılacak, 7 kopya metinle birlikte yarışmaya katılan kişinin T.C Kimlik no, kimlik ve adres bilgileri, 2011-2012 yılı öğrenci kimlik belgesi fotokopisi,  telefonu, e-posta adresi, eserin adı yazılıp” cd” kaydı ile birlikte zarfın içerisine konulacak, zarfın üzerine ve “cd” nin üzerine sadece rumuz yazılacaktır.
4. Denemeler bilgisayarla word formatında A4 kağıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto’yla ya da okunaklı el yazısıyla A4 kağıda yazılmış olmalıdır.
5. Yarışmaya gönderilecek denemeler 7 (yedi) nüsha olmalıdır.
6. Yarışmaya katılan denemeler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde Üniversitemiz tarafından bir kitapta toplanabilir.
7. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
8. Yarışmaya deneme gönderen şairler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
F) YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ESERLER
Temel değerlerle örtüşmeyen denemeler,
Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış denemeler,
Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen denemeler,
Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren denemeler,
Başvuru tarihinden sonra teslim edilen denemeler,
T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden denemeler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
G) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ
Eserler 04 Nisan 2012 tarihine kadar   Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Araştırma Uygulama Merkezi Ertokuşbey Derslikleri  Doğu Yerleşkesi/ISPARTA adresine elden, posta veya kargo yoluyla ulaştırılacaktır. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yarışma için gönderilen  denemelerin zarf üzerindeki rumuzu Üniversitemiz ana sayfasında yer  alan  bahar şenlikleri sayfasında duyurulacaktır.       
H) SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
Üniversitemiz Bahar Şenlikleri Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri
SDÜ Türk Dili Bölümü öğretim elemanları
Akademisyen ve tanınmış yazarlarımızdan oluşmaktadır.
Kurul üyelerinin isimleri, daha sonra Üniversitemiz web sayfasında yer alan  bahar şenlikleri linkinden  duyurulacaktır.       
I- DEĞERLENDİRMENİN İLAN TARİHİ: 14 Mayıs 2011 Pazartesi, Üniversitemiz web sayfasında yer  alan  bahar şenlikleri linkinden duyurulacaktır.       
İ) ÖDÜLLER: Para ödülü,  katılım belgeleri
Birincilik Ödülleri : 5000 TL
İkincilik Ödülleri : 3000 TL
Üçüncülük Ödülleri : 1000 TL
J) ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: Ödül töreni  Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar şenlikleri 20. Yıl Kutlamaları kapsamında  “16-18 Mayıs 2012”  gerçekleştirilecektir. Ödül töreninin tarihi yeri ve saati, Üniversitemiz ana sayfasında yer  alan  bahar şenlikleri sayfasında ilan edilecektir.