Süleyman Demirel Üniveristesi Öğrencilerinin Başarısı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından fonlanan Gençlik Programı Kasım 2011 başvuru dönemi için Süleyman Demirel Üniversitesi’nden önerilen 6 projeden 2 tanesi desteklendi. Gençlik Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını ve toplumda gençlerin aktif katılımını teşvik etmenin yanı sıra yeterliklerin kazanılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Öğrencilerimizde proje kültürünü yerleştirmeye çalıştıklarını belirten Rektörümüz Prof.Dr. Hasan İbicioğlu, öğrencilerimizi kutlayarak özellikle öğrenci kulüplerinin gelecek dönemlerde bu alanda çok daha etkin olmaları için teşvik edileceklerini söyledi.

Proje öneren ve projesi desteklenen grupların isimleri aşağıda sunuldu.

2011 YILI KASIM DÖNEMİ KABUL EDİLEN GENÇLİK PROJELERİ

Grup İmaj (SDÜ Eğitim Bilimleri Kulübü) – Parmaklarımızdaki Tehlike

Genç Gıdacılar (SDÜ Gıda Kulübü) – Küçük Hayatlar Büyük Adımlar

Sihirbazlar ( Wizards ) – Şapkadan Yönetici Çıkarma (Yedek Liste)
2011 YILI KASIM DÖNEMİ ÖNERİLEN GENÇLİK PROJELERİ

Genç Gıdacılar (SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi- Gıda Kulübü) – Küçük Hayatlar Büyük Adımlar

Genç Akademi Grubu – Vizemiz Kendimiz

Grup İmaj – Parmaklarımızdaki Tehlike

Grub İnovasyon (SDÜ Engelliler Araştırma Ve Uygulama Merkezi)- Alternatif İş Fikirleri

Aydınlık Gelecek (SDÜ IAESTE) – Tren Kaçmadan, Yakalayın

Sihirbazlar ( Wizards ) – Şapkadan Yönetici Çıkarma