Suç Önleme Projeleri Yarışması

Toplumda yaşamakta olduğumuz problemler ve suçların önlenmesinde; her bir bireye üzerine düşen görev ve sorumluluklarının olduğunu hatırlatmak; toplumun her kesiminden tüm aktörlerin katılımını sağlayarak, farklı kişi, grup ve mesleklerden farklı bakış açıları yakalayabilmektir.

Toplumda yaşamakta olduğumuz problemler ve suçların önlenmesinde; her bir bireye üzerine düşen görev ve sorumluluklarının olduğunu hatırlatmak; toplumun her kesiminden tüm aktörlerin katılımını sağlayarak, farklı kişi, grup ve mesleklerden farklı bakış açıları yakalayabilmek amacı ile hazırlanan “Suç Önleme Projeleri Yarışıyor” isimli proje çerçevesinde;

1- Tüm kurum ve kişilerin katılımına açık, asayiş suçlarını önleyici projeler yarışması düzenlenecektir.
2- Akademisyenler, STK temsilcileri ve alanında uzman kolluk yetkililerinden oluşan değerlendirme komitesi tarafından incelenen projelerden dereceye girenler ve yayınlanmasında fayda görülenler tespit edilecektir.
3- Suçun önlenmesi konusunda iki günlük panel düzenlenecek ve dereceye giren projeler yapılacak panelde ödüllendirilecektir.
4- Dereceye giren ve yayınlanmasında fayda görülen projeler kitap halinde yayınlanacaktır.

Başvuru Koşulları

Yarışma Koşulları

1- Kişi, grup ve kurum olarak katılınabilir.

2- Projenin içeriği özgün ve uygulanabilir olmalıdır.

3- Projeler; sadece Asayiş Suçlarının önlenmesini kapsamalıdır. (Terör ve Narkotik Suçlarının Önlenmesini içermemektedir.)

4- Projelerin içeriği; Asayiş Suçlarının Önlenmesi kapsamında bir suçun genel kapsamı veya bir suçun özel kapsamları dikkate alınarak (başlıkları altında) hazırlanabilir. (Suçun Genel Kapsamı : şiddet, hırsızlık, cinsel istismar, yaralama, öldürme vb — Suçun Özel Kapsamları: evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, aile içi şiddet, kadına karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet vb)

5- Yarışmaya katılan projelerin tüm hakları yarışma düzenleme kuruluna ait olacaktır. (Uygulama ve yayınlanması durumunda katılımcılar herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.)

6-Yarışmaya katılan projeler akademisyenlerden oluşan değerlendirme heyeti tarafından değerlendirilecektir. Heyet tarafından ihtiyaç halinde yarışmacılardan birebir sunum istenebilir.

7- Katılan projelerin içeriğinde; projenin özeti, amacı (Genel ve Özel Hedefleri), kapsamı, ve yol haritası (Yapılacak Uygulamalar ve Yöntemleri ) belirtilmelidir.

8- Gönderilen projenin başka hiçbir yerde yayınlanmamış, sunulmamış olması gerekmektedir. Aksi halde düzenleme kurulu, sunulan projenin fikirlerine ve uygulamalarına ilişkin izin, telif ve patent hakları ile ilgili ihlâl durumunda oluşabilecek her türlü hukuka aykırılıkta 3. kişilerin dava, talep ve itirazlarına karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu konularla ilgili sorumluluk proje hazırlayıcısına aittir.

9- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar; sundukları projenin yayınlanmamış olduğunu ve düzenleme kuruluna projenin tüm telif haklarını devrettiğini beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.

10- Değerlendirme heyeti tarafından sunumu istenen proje sahibi yarışmacıların ve dereceye giren yarışmacıların yol ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır.

Başvuru Tarihi : 23 Nisan 2013 – 07 Ağustos 2013
Değerlendirme Tarihi : 12-13-14 Ağustos 2013
Sonuçların Açıklanması : 15 Ağustos 2013
Panel ve Ödül Tarihi : 20-21 Ağustos 2013

Cumhuriyet Mah.703 Sk. No:9
KARAMAN / Merkez
+90 338 213 86 52
bilgi@suconlemeprojeleri.com