Su Ürünlerinde Genomik Çalıştayı

Su Ürünlerinde Genomik Çalıştayı, 11-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Evrimsel Genetik Laboratuvarı’nın işbirliği ile Kepez/Demre’de gerçekleştirilecektir.​

Çalıştay kapsamında, isteyen katılımcılara laboratuvar ve bilgisayar analizi uygulamalı “Su Ürünlerinde DNA Barkodlama ve Temel Filogenetik Analiz” eğitimi düzenlenecek ve eğitim sonrasında sertifika verilecektir.​

Eğitime katılım için sınırlı sayıda kontenjan bulunmakta olup, katılımcı listesi başvuru sahiplerinin çalışma konularına ve özgeçmişlerine göre bilimsel kurul tarafından belirlenecektir. ​

AMAÇ ve KAPSAM
Moleküler tekniklerin gelişmesi ve yaygınlık kazanması ile yaşam bilimlerinde moleküler düzeyde
çalışmalar hız kazanmış ve disiplinler arası yeni anabilim dalları gelişmeye başlamıştır. Sağlanan bu
gelişmeler sonucunda ekoloji, evrim, sistematik gibi alanlarda ve sağlık bilimlerinde gen seviyesinde
birçok çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Su ürünleri, rekabet yeteneği ve verimliliğiyle gelişime ve teknolojiye açık bir sektördür. Bu bağlamda
genomik uygulamalar; güvenli, yüksek kalitede deniz, tatlı ve acı su orijinli besin sağlama ve çevreyle
dost üretim ve yetiştiricilik yöntemlerinde sektörün gelişmesini sağlayacak yenilikçi çalışmalar olarak
görülmektedir. Bu uygulamalarla birlikte üzerinde çalışılan sucul canlının fizyolojisi, sistematiği ve
evrimi hakkında da bilgi sağlayabileceğimiz moleküler temelli tekniklerin su ürünlerine bilimsel ve
sektörel anlamda yeni boyutlar kazandıracağı düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizde yeni
fark edilmeye başlanan ve gerekliliğinin günden güne hissedildiği moleküler çalışma tekniklerinin su
ürünleri sektörüne entegrasyonu bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. İşte bu noktadan yola çıkarak,
moleküler teknikleri su ürünleri çalışmalarında uygulamayı amaçlayan üniversite öğretim
elemanlarının, kamu kurumu personelinin, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ve su ürünleri
sektöründen temsilcilerin bir araya getirilerek, ülkemizdeki genomik çalışmaların mevcut durumunu
ortaya koymayı amaçlayan ve bir farkındalık yaratmak üzere geniş bir perspektiften çalışmaların
sunulması, tartışılması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI
• Anaç yönetiminde moleküler belirteçler
• Biyoinformatik
• Biyoteknoloji
• Gen Ekspresyonu
• Gen manipülasyonları
• Moleküler ekoloji
• Selektif üretimde genomik uygulamalar
• Sucul ekosistem sürdürülebilirliği
• Sucul hayvan hastalıklarında moleküler
uygulamalar
• Transgenik Uygulamalar
• Tür Tanımlama
• Üreme Manipülasyonları

ALIŞTAY TARİHİ VE YERİ
Su Ürünlerinde Genomik Çalıştayı, 11-13 Kasım 2015 tarihleri arasında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Evrimsel Genetik
Laboratuvarı’nın işbirliği ile Kepez/Demre’de gerçekleştirilecektir.

ÇALIŞTAY TAKVİMİ
Çalıştay Tarihi: 11-13 Kasım 2015
İlk Duyuru: Mayıs 2015
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 16 Ekim 2015 tarihine kadar akdenizsuurunleri@gthb.gov.tr
ve egl@ankara.edu.tr adresine gönderilecektir.
Kabul Yazılarının Gönderilmesi:23 Ekim 2015
Çalıştay Bilimsel Programının Duyurulması: 26 Ekim 2015

web site :http://arastirma.tarim.gov.tr/akdenizsuurunleri/Belgeler/Duyuru/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnlerinde%20Genomik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1%20(1).pdf

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.