Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı 2016

Değerli Katılımcılar,

Su ürünleri yetiştiricilik sektörünün üretim verimini, dolayısıyla başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri kuluçkahanelerde yüksek sayıda, kaliteli ve özel niteliklere sahip yavru üretilebilmesidir. Kuluçkahane üretiminin başarısı; yetiştiriciliği yapılan türün üreme biyolojisinin iyi bilinmesinin yanında, anaç balıklardan elde edilen gametlerin kalitesine, gametlerin döllenmesi ve yumurtaların inkübasyonu için uygun protokollerin kullanılmasına, sağlıklı larval gelişimi destekleyecek besleme protokollerinin uygulanmasına bağlıdır.

Bu sebeple yetiştiriciliği yeni başlayan ve yetiştiricilik potansiyeline sahip türler yanında, uzun süredir yetiştiriciliği yapılan türlerde bile kuluçkahane üretim teknikleri ve protokollerini optimize etmek ve geliştirmek için pek çok bilimsel çalışma yapılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmaların hedefine ulaşabilmesi ancak su ürünleri yetiştiricilik sektörünün çalışma sonuçlarını üretim pratiklerine dönüştürebilmesi ve bu sayede üretim verimini artırabilmesi ile mümkündür. Bunun için bu konuda çalışan bilim insanlarının bir araya gelerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları planlaması ve pratik uygulamalara yönelik standart metotlar geliştirmesi gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda ilki İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı tarafından organize edilen “Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı’nın” ikincisini 19-21 Nisan 2016 tarihleri arasında ülkemiz su ürünleri sektörünün başkenti Muğla ilinde yer alan üniversitemizde organize etmeyi arzu ettik. Böylece bu konuda çalışan bilim insanlarımızı üniversitemizde bir araya getirirken, su ürünleri sektörümüzün de yanı başlarında gerçekleşen bu toplantıya katılımını sağlamayı, teknik ve bilimsel gelişmeler hakkında paylaşımda bulunurken gelecekte yapılacak bilimsel çalışmaları hep birlikte, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamayı hedefledik.


Çalıştay Konuları

Gamet biyolojisi
Gamatogenez
Gamet kalitesi
Gamet muhafazası
Hormon ve fotoperiyot uygulamalarının etkileri
Genetik ve epigenetik gelişmeler