Su süzen parkeler

Özcan Bora Özdemir

Çevremizdeki şehirlerin su geçirimsiz kaldırım ve sokaklarla örülü olduğu görülür. Bu yüzden fırtınalarda açığa çıkan aşırı su emilemeyip yıkıcı etkili ani sel baskınları çıkıyor ve biriken suyun yeniden kazanımı konusunda sorunlar yaşanıyor. Danimarka’da bu durumun önüne geçmek için modüler parke sistemi(Cilmate Tiles) geliştirilmiş. Normal bir kaldırım taşı gibi görünse de, levhaların üstünde suyu birbirine yatay şekilde bağlanmış kanallara aktaran delikler var. Sistem, çatı,sokak,otoparklardan gelen suyu bir araya getirerek geçirgen bölgelere(park,bahçe vb.) aktarılıp suyun buralarda emilimi sağlanıyor.

Faydaları

  • Yağmur suyunu biriktirmesi: Yollar, kaldırımların geneli su geçirimsizdir. Gözenekli yüzeyler yağmur sularıyla başa çıkmayı sağlayacaktır.
  • Suyu aktararak çevredeki bitkileri beslemesi: Bitkiler şehirler için ; estetik bir görünüm, sağlıklı bir çevre, doğal bir yaşam alanı ve olası sel sularını emmesi gibi pek çok avantaj sunuyor.
  • Sudaki atık maddeleri uzaklaştırması:  kış dönemlerinde Çatıdan gelebilecek yüksek miktarda tuz içerebilen kireçli sular kaldırımlara yönlendirilir. Doğrudan kanalizasyona aktarıldığı için, bitkilere de en kaliteli su sunularak  atıklar da uzaklaştırılmış olur.

2018 yılında Kopenhag’da bazı sokaklara testler uygulanmış ve testlerin tamamlanmasından önce de Toronto gibi birçok şehir bu materyalleri satın almak için suyu süzen bu ürüne rağbet göstermiştir. Suyun kullanımını düzene sokan bu kaldırımların çevremizde yaygınlaşmasının olumlu sonuçlarının olacağı da görülmektedir.

süzen parke
kaldırım parke

Kaldırıma ait teknik tasarım

 

çatı suyu

Çatılardan gelen suyun kaldırımlara aktarımı(solda) ve toplanan suyun geçirgen alanlara aktarımı(sağda).