Su Roketi Öğrenci Projesi

Soru:
Kapalı kaptaki gaz basıncı gaz miktarına bağlımıdır ?

Hipotez :
Kapalı kaptaki gaz basıncı gazın kütlesi ile doğru oratılıdır.

Proje Amacı:
Gazların basıncının madde miktarına bağlı olduğunu Su roketi yardımıyla ispatlamak…

Özet:
Su roketimizin fırlatma rampasını metalden tıpa ve sibobu sabitleyerek. Tabanını ahşap kullanarak yaptık. Roket olarak pet şişe kullandık buna havada düzgün bir yol almasını sağlayacak kanatları yerleştirdikten sonra içerisine konulacak sıvının miktarının belirlemek için çeşitli deneyler yapıldı. En uygun seviyenin şişenin 3/1 ine sıvı doldurularak sağlandığı gözlendi.
Şişe nin 3 te 1 i su dolduırulur ve rampaya yerleştirilir. Şişe içine pompa ile hava pompalanır. Kapalı bir kap olan şişe içinde hava miktarı artıkça hava basıncı artar. Şişe içindeki hava basıncı yeteri kadar olduğununda pompa ve rampadan uzaklaşılır ve fırlatma pimi uzaktan çekilir
Sonuç:

Pim çekilinde şişe içinde basıncı artan hava delikten çıkmaya çalışır , fakat tabanda bulunan su havanın çıkmasını zorlaştırır. Newtonun etki-tepki yasasına göre çıkmaya çalışan hava şişeyi yukarı fırlatır

Öneri ve Beklentiler

Su roketi yardımıyla kapalı kaptaki hava havanın basıncı daha eğlenceli bir hale getirilerek kavranabilir
Kaynaklar : çeşitli internet sayfala