SU KİRLİLİĞİNDE EXPER ALGLER

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

PROJE AMACI: Amacımız: günümüzün en büyük problemlerinden biri olan su sıkıntısı ve buna bağlı olan su kirliliğinde bir hücreli algler kullanmak yoluyla kirliliği tespit etmek ve önlenmesini sağlamak
PROJE HEDEFİ: YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYLA SU KİRLİLİĞİNİN TESPİT EDİLMESİNDE ÖKARYOT VE PROKARYOT ALG TÜRLERİNDEN SCNEDESMUS VE SYNECHOCYSTİS?LERİN BİLİR KİŞİ OLARAK KULLANABİLECEĞİNİ GÖSTERMEYİ HEDEFLEDİK. AYRICA SULARIN SAFLIĞININ TESPİTİNDE DE BU VE BAZI TÜRLERİN KULLANILMASINI HEDEFLEMEKTEYİZ
PROJE ÖZETİ: Projemiz deneysel bir çalışmadır.Projemizde ökaryot tür olan scenedesmus ve prokaryot bir tür olan synechocystis türlerinin suşlarından,temin ettiğimiz arsenikçe zengin 500mL?lik su içine 20cc, 500mL?lik normal çeşme suyuna 20cc ve 500mL saf su içinede 20cc ekim yaptık. Ekimlerden hemen sonra sayım yaptık ve kaydettik. Kültürleri 1 hafta beklettik ve tekrar sayım yaptık. Sonuçları karşılaştırdık.Çalışmamızda bu iki türün suların kirliliğini test etmede olarak kullanılabileceğini gördük.
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Su yosunları (algler), bir çok farkı sınıflandırma yapılsa da genel olarak, prokaryotik ve ökaryotik olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir.Ökaryotik algler, gerçek çekirdek, çekirdekçik ve zarla çevrilmiş organelleri olan alglerdir. Scenedesmus, mikroskobik, hareket edebilen 2-4… adet olarak koloni kurabilen bir yeşil alg cinsidir. Hücreler silindirik yassı tabak halinde bulunmaktadır. Alglerin en önemli tek hücrelilerinden olan Scenedesmus türünün son hücreleri iki adet 200 µm uzunlukta çubukçukları vardır. Prokaryotik algler ise gerçek çekirdek, ve zarla çevrilmiş organelleri olmayan alglerdir.Synechocystis tüleri mavi-yeşil algler içerisinde havadaki serbest azotu bağlayarak, inorganik azota (amonyağa) indirgeyenl türlerdendir.Biri ökaryot diğeri prokaryot olan türlerimizi Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alg laboratuarından temin ettik.Türlerimizi arsenikçe zengin içme suyuna, normal değerlerdeki çeşme suyuna ve saf suya ektik.Değerleri tespit edilen 3 farklı suyumuzun 500mL sine 20 cc Scenedesmus,20cc de Synechocystis ekledik.Hemen sayım yaptık.1 hafta sonra tekrar sayım yaptık ve karşılaştırdık. Sonuçlar ilginçti.Saf suda ki sayımlarda artma yada azalma yoktu.Çünkü besi ortamı bulamamışlardı.Her iki türde eşit sayıya yakındı.Arsenikli suda ise İki türde de büyük bir artış gözlemlenmişti. Özellikle Scenedesmus türlerinde 10 katı artış gözlemledik. Besi ortamı bulup çoğalmıilardı.Normal çeşme suyunda ise her iki türde düşüş vardı. Synechocystisler 4kat azalmış, Scenedesmuslar ise 7 kat kadar azalmışlardır.Buradan kullandığımız iki türün su kirliliğinin çok düşük olduğu durumlarda bile exper olara kullanılabilecekleri sonucuna vardık.Bütçemiz 30YTL dir.Projemiz 3 hafta sürmüştür.2hafta su ve alg teminine 1 hafta ise sayım için gitmiştir Kaynaklar: 1) http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/An/index.htm 2) http://tr.wikipedia.org/wiki/Alg 3) www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/sozluk.htm

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin