SU DÖNGÜSÜ KABI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Doğadaki önemli bir yeri olan su döngüsünü basit bir düzenek ile daha iyi kavrayabilme 1-Her yerden kolayca temin edilebilecek olan malzemeler ile öğrenim malzemesi yapabilme. 2-El becerilerini geliştirebilme. 3-Yaşam kaynağı suyun doğadaki çevrimini kavrayabilme. Güneşin etkisi ile su.göl,deniz,okyanus ve nemli topraklardan buharlaşır.Atmosferdeki hava hareketleriyle değişik yerlere taşınan su buharı,soğuk hava tabakalarında yoğunlaşarak yağmur,kar,dolu olarak yeryüzüne iner.Yağışların bir kısmı doğrudan nehir,göl,deniz ve okyanuslara gider.Bir kısmı yüzeyden akarak buralara ulaşır;bir kısmı da yer altı sularını oluşturur.Bu sular canlılar tarafından tekrar kullanılır.Böylece tamamlanan su döngüsü,su buharlarının atmosfere karışması ile yeniden başlar. Yapılan basit düzenekte büyük cam kase içine daha küçük bir kap koyulur ve büyük kap içine su katılır.Cam kabın üzeri naylon ile kapatılır.Kap bir süre güneş altında bekletilince su buharlaşır ve daha soğuk olan naylona çarpınca tekrar yoğunlaşır.Naylon üzerine koyulan bir ağırlık sayesinde oluşan su damlacıkları küçük kabın içinde toplanır. 1-www.fenokulu.net/deneyler 2-tübitak popüler bilim kitapları 64 Gençlik Kitaplığı 4 1-Cam bir kap temin edilecek 2-Cam kaptan daha küçük bir kap temin edilecek 3-Naylon parçası ve paket lastiği temini 4-Herhangi bir ağırlık(demir parçası,bozuk para vb.) 1-Su büyük kaptan buharlaşır 2-Soğuk naylona çarpar ve yoğunlaşır 3-Ağırlık yardımı ile küçük kaba akar.