Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı

Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı

Değerli Meslektaşlarımız ve Katılımcılar

Su Bilimleri alanında kullanılan biyoteknolojik uygulamalar, hem sektörde hem de akademik kurumlarda en sık başvurulan yöntemlerin başında gelmektedir. Biyoteknoloji temelli yaklaşımların akuatik mikrobiyolojiden alg biyoteknolojisine, su ürünleri yetiştiriciliğinden su canlılarının hastalıklarına, balık ıslahından ürün geliştirmeye kadar geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Öte yandan son yıllarda etkisini kayda değer şekilde hissettiren iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların çözümünde de yine biyoteknoloji ile ilgili araştırmalara öncelik verilmektedir.

“Su” ve “su canlıları” birçok disiplinler arası bilimsel araştırmaların konusu olması nedeni ile Biyoteknoloji ve Moleküler Temelli araştırmalar farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıların birlikte çalışmalarına olanak tanımaktadır. Bu amaçla biyoteknolojik teknikleri kullanan ve “Su Bilimleri” alanında çalışmalarda bulunan Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakülteleri, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Doğa Bilimleri Fakülteleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Biyoloji Bölümleri, Ziraat Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Çevre Mühendisliği Bölümleri ve Mühendislik Fakültelerinin ilgili diğer Bölümleri ve Deniz Bilimleri Enstitülerine mensup araştırmacıların katılımı ile 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile iki günlük çalıştay düzenlenmesi amaçlanmıştır. Çalıştay süresince farklı disiplinlere mensup araştırmacılar son yıllarda yaptıkları araştırma sonuçlarını sunacaklar, akademik birikimlerini paylaşacaklar ve ilgili sektör temsilcileri ile bir araya geleceklerdir. Program kapsamında diğer ülkelerden akuatik biyoteknoloji konusunda uzmanlaşmış uzmanlar da davet edilecek, çağrılı bilim insanları olarak konuşma yapmaları sağlanacaktır.
Çalıştayın, “Su Bilimleri” alanında çalışmalarda bulunan bilim insanlarına, özellikle genç araştırmacılara ve ilgili sektörlere faydalı olacağı inancı ile sizlerle 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde birlikte olmaktan onur duyacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

Düzenleme Kurulu