Stephen Hawking’in ünlü sözleri

“Life would be tragic if it weren’t funny.” (Hayat komik olmasaydı trajik olurdu.)

“Intelligence is the ability to adapt to change.” (Zeka, değişime uyum sağlama yeteneğidir.)

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.” (Ne kadar zor görünürse görünsün, her zaman yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır.)

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” (Bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bilgi yanılgısıdır.)

“Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don’t just give up.” (Yıldızlara bakmayı ve ayaklarınıza değil gökyüzüne bakmayı unutmayın. Gördüklerinizi anlamaya çalışın ve evreni var eden şeyleri merak edin. Meraklı olun. Ve ne kadar zor görünürse görünsün, her zaman yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır. Sadece pes etmemeniz önemlidir.)