STEM’deki kadınlar

“STEM’deki kadınlar” ifadesi, son birkaç yılda bir kelime oyunu haline geldi. “STEM” bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına atıfta bulunur ve son zamanlardaki popülerliği, kısmen erkek egemen olan bu alanları takip etmek için daha fazla kadını teşvik etmek için ülke çapında bir girişime bağlıdır .

Tarih boyunca, STEM konusuyla ilgili bilgisini çığır açan keşifler yapmak için kullanan ve bazı durumlarda medeniyetimizde devrim yaratan sayısız kadın vardı. Ne yazık ki, STEM’in öncüllerinin çoğu, yaptıkları iş için hiç tanımadılar.

Elizabeth Blackwell
Nettie Stevens
Lise Meitner
Katharine Burr Blodgett
Floransa Seibert
Cecilia Payne
Grace Hopper
Chien-Shiung Wu
Katherine Johnson
Antonia Novello
Sally Ride
Mae C. Jemison