STEM+ART PROJE UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI

STEM+ART PROJE UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTMEN&YAZAR
NACİYE DENİZ ÖZDEK

STEM Eğitimi ismini, İngilizce (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) kelimelerinin baş harflerinden alan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkede çok büyük ilgi gören ve müfredatlara entegre edilen bir eğitimdir. Eğitimi’nin uygulamaya dönük bakış açısı ve öğrenciye mühendisler gibi ürün tasarlama ve üretme süreçlerini öğretmesi bakımından farklı bir eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. STEM eğitimleri ile öğretmenlerin ve öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesinin yanı sıra Teknoloji Okuryazarlığı ve İnovasyon
yapabilme becerileri de kazanacaklardır. STEM Eğitimleri ile 21. Yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yanı sıra 21. Yüzyıl’ın gerektirdiği işgücü ve istihdamına büyük katkılar sağlanacaktır. Robotlar, mühendislik dizaynları ve yapay zekâ gibi konularda bireyler bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır.

AMAÇ:
* STEM eğitiminin kavramsal ve teorik temellerini ve ilgili kavramları öğrenmek.
* STEM eğitiminin dünyada ve ülkemizde verilen önemine dikkat çekmek.
* Mühendislik tasarım sürecini ve basamaklarını öğrenmek/uygulamak.
* STEM Eğitimi ve 21. Yy becerileri ile olan ilişkisini ortaya koymak.
* STEM Eğitimine Uygun Pedagojik yaklaşımları (Proje-Tabanlı Öğrenme, Problem-Tabanlı Öğrenme, Hikaye-Temelli Öğrenme) uygulamalı bir şekilde deneyimlemek.
* Yazarın STEM eğitimini STEM+ART Uygulama Kitabı’ndaki uygulamalarını tanımak.
* STEM+ART Uygulama Kitabı içeriğindeki Projelerin bilimsel temellerini kavramak
*4-6 yaş grubu, ilköğretim ve lise öğrencilerine STEM ART Uygulama ve Düşünme Becerilerilerini kazanmalarını sağlamak.
*Özetle katılımcıların sürdürülebilir bir şekilde STEM+ART Uygulama Kitabı Andromeda & Orion Eğitimlerinin uygulamasını sağlamaktır.

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;
*STEM Eğitiminin kavramsal ve teorik temellerini anlar ve açıklar,
*STEM ART Uygulama Kitanbındaki Temel Bilimsel Kavramları Anlar
*STEM ART Uygulama Kitanbındaki Projeleri Uygular
*STEM yaklaşımıyla planlanmış projelerin eğitimlerini öğrenciye verir,
*Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,
*Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,
*Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,
*Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,
*STEM eğitimi değerlendirmelerini yapar.
*Her ay bir STEM Projesini bilimsel detaylarıyla açıklayabilir ve uygular.

KİMLER KATILABİLİR?
Özel ve devlet okulu tüm branş öğretmenleri, yöneticileri ve ilgi duyan herkes.

DİĞER
*Eğitim Uzmanı & Yazar N.Deniz ÖZDEK’in “STEM+ART ANDROMEDA” ve “STEM+ART ORİON” kitapları katılımcılara verilecektir.
* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara “STEM+ART Eğitim Sertifikası” verilecektir.
* Verilecek olan “STEM+ART Eğitim Sertifikası” Milli Eğitim Bakanlığının tüm okullarında geçerliliği vardır.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara Proje İçerik dökümanları verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara ders planı ve etkinlik örnekleri verilecektir.
*STEM+ART Uygulama Kitabındaki araştırma dökümanları ve Öğretmen Yönergesi verilecektir.

EĞİTMEN : NACİYE DENİZ ÖZDEK
EĞİTİM YERİ : Kuşadası
ADRES : Uzman Eğitim Akademisi
EĞİTİMİN TARİHİ: 4-5-6-7 Temmuz.2019
EĞİTİM SAATİ: 10:00-18:00
EĞİTİMİN SÜRESİ: 4 Gün/45 Saat
EĞİTİM ÜCRETİ: 1200 TL