STEM Uygulamaları Eğitimi Öğretmen Kursu

STEM Uygulamaları Eğitimi
STEM Uygulamaları Eğitimi

STEM uygulamaları eğitimi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerin gerçek dünyadan uygulamalarla karşılaşmasını sağlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin bu alanlarda eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve işbirliği gibi becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.

STEM uygulamaları eğitimi, öğrencilerin aşağıdaki becerileri geliştirmesine yardımcı olur:

 • Eleştirel düşünme: Öğrencilerin, bir problemi veya durumu analiz etmek ve çözmek için bilgi ve mantığı kullanma becerisidir.
 • Problem çözme: Öğrencilerin, karşılaştıkları sorunları etkili bir şekilde çözmek için stratejiler geliştirme ve uygulama becerisidir.
 • Yaratıcılık: Öğrencilerin, yeni fikirler üretmek ve bunları uygulamak için becerisidir.
 • İşbirliği: Öğrencilerin, ortak bir amaç için birlikte çalışma becerisidir.

STEM uygulamaları eğitimi, öğrencilerin STEM alanlarında kariyer yapmalarına yardımcı olabilir. Bu alanlar, günümüzde ve gelecekte en çok talep gören alanların başında gelmektedir.

STEM uygulamaları eğitimi, farklı seviyelerde ve farklı ortamlarda uygulanabilir. Okullarda, bilim merkezlerinde, kodlama kamplarında ve diğer eğitim kurumlarında uygulanabilir.

STEM uygulamaları eğitimi, aşağıdaki yöntemlerle uygulanabilir:

 • Proje tabanlı öğrenme: Öğrencilerin, gerçek dünyadan bir sorunu veya durumu çözmek için bir proje tasarlamaları ve uygulamalarını içeren bir yöntemdir.
 • Problem tabanlı öğrenme: Öğrencilerin, bir problemi çözmek için bilgi ve becerileri kullanmalarını içeren bir yöntemdir.
 • Disiplinler arası öğrenme: Öğrencilerin, farklı STEM alanlarının bir arada kullanıldığı bir öğrenme deneyimi yaşamalarını içeren bir yöntemdir.

Türkiye’de STEM uygulamaları eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Bakanlık, bu alandaki öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğrencilerin STEM alanlarında ilgilerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

STEM uygulamaları eğitimi, öğrencilerin STEM alanlarında başarılı olmalarına ve bu alanlarda kariyer yapmalarına yardımcı olabilecek etkili bir eğitim yaklaşımıdır.

 

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin STEM Uygulamaları Eğitimi hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

STEM Uygulamaları Eğitimi Kursu İçerik Videoları

Proje Tabanlı Öğrenme
Robotum Bana Yardım Eder misin?
Rüzgârgülü ile Kuyudan Su Çekiyorum
Bitkiler Neye İhtiyaç Duyar?
Kendi Terazimi Yapıyorum
Güvenli Hayat
Uzay Yolculuğu İçin Geri Sayım Başladı
Engelleri Aşalım
Güçlendirilmiş Motor
Akıllı Saksım

Eğitim Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Proje tabanlı öğrenme kavramını açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenmenin önemini açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenmenin yararlarını bilir.
 • Proje tabanlı öğrenmenin sınırlılıklarını bilir.
 • STEM kavramını açıklar.
 • STEM eğitiminin önemini açıklar.
 • Proje tabanlı öğrenme ile STEM etkinliklerini derslerinde kullanmayı öğrenir.
 • STEM uygulama etkinlikleri basamaklarını açıklar ve uygular.
 • 21.yy becerileri ile STEM yaklaşımı arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • STEM eğitimine yönelik öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Öğrenci merkezli sorgulamaya dayalı STEM uygulama sürecini açıklar.
 • STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bir ders tasarımında tasarım odaklı düşünmenin aşamalarını bilir.
 • Tasarım odaklı düşünmeyi öğretmek için gerekli aşamaları uygular.
 • Tasarlanan ders planını sınıfında uygulayabilir.
 • Tasarım odaklı düşünmeyi, yeni stratejiler ve deneyimler geliştirmek üzere uygular.
 • STEM uygulamaları ile öğrenme etkinlikleri geliştirir.
 • Öğrenme etkinliklerinin tasarlanmasına yönelik uygulama yapar.
 • Fikir üretme yöntemlerini kullanır.
 • Bir fikrin ürününü geliştirmek için gerekli adımları öğrenir.
 • Bir ürünün değerlendirmesini yapar.
 • Bir prototipin oluşturulması için gerekli adımları öğrenir.
 • Bir prototipin değerlendirilmesini yapar.
 • Alanın eğitim ve öğretimi için gerekli becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler

Eğitim için tıklayınız.