STEM NEDİR?

STEM
STEM

Science, (Bilim)
Technology, (Teknoloji)
Engineering (Mühendislik)
Math (Matematik)
dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir.
Türkiye’de (FeTeMM) olarak adlandırılmaktadır.

ABD’de popüler bir eğitim sistemi olan STEM dünya’da birçok okulda uygulanmaya başlamış bir eğitim sistemidir.

STEM sayesinde, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.

STEM eğitimi öğrencilere günlük yaşamda problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır.

STEM ile öğrenciler, fen bilgisi, matematik ve teknoloji alanlarındaki bilgi ve becerilerini, gerçek hayattaki problemlerini çözmek için kullanacak aktivitelerle geliştiriyorlar.

STEM eğitimleri dünyada iş gücü niteliğinin artırılmasını sağlamak için gerekli stratejilerden olan davranışların geliştirilmesini sağlar.

STEM eğitimi ile erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme, deneme -yanılma, yaparak öğrenme, sorgulama, araştırma yapma ve buluş yapma gibi yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

STEM eğitim sistemi, öğrencileri tarımdan endüstriye, çevre yönetiminden sağlık hizmetleri ve ulaşım sektörüne pek çok alanda başarı için hazırlıyor. Üstelik model, bilim, matematik ve teknoloji alanlarıyla da sınırlı kalmıyor. İstenildiği takdirde, dilbilgisi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi bölümlere de kolaylıkla adapte edilebiliyor.

STEM eğitiminin diğer bir amacı ise, disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak, tam entegrasyonu uyumlu bir şekilde oluşturmak ve anaokulundan üniversiteye kadar verilecek bu eğitim yaklaşımıyla sorgulayan, araştıran, üreten ve yeni buluşlar yapabilen bir neslin yetiştirilmesidir.

Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

STEM eğitiminin tüm prensiplerinin ve faydalarının, sanatın içine ya da sanat yoluyla entegre edilmesi yaklaşımına ise STEAM deniyor. STEM eğitimini bir başka seviyeye taşıyan STEAM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik dallarının arasına beşinci bir disiplin olarak sanatı (Art) katıyor.

STEM eğitimi zihinsel süreç gelişimini, girişimciliği ve ürün geliştirme becerilerini destekleyen bir eğitimdir.

STEM EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİYE KATKILARI
Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.

Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.

Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.

Öğrenme motivasyonunu artırır.

Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.

Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.

İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.

Eleştirel düşünme, problem çözme, sorgulama, yaratıcı zeka v.b. Zihinsel işlevlerini geliştirir.