STEM Matematik ve Fen Öğretmen Çalıştayı

Matematik ve Fen Öğretmen Çalıştayı MERSİN

Erasmus+ Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerini Destekleme: Çeşitliğin Ele Alınması ve Temel Değerlerin Teşvik Edilmesi Projesi (MASDİV) kapsamında ve müdürlüğümüz ev sahipliğinde Matematik ve Fen Öğretmen Çalıştayı düzenlenecektir.

Matematik ve Fen Öğretmenlerinin Kapsayıcı Bir Eğitim Açısından Desteklenmesi

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI ve Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan ÖZCAN’ın konuşmacı olacağı çalıştaya 11 – 16 yaş aralığındaki öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri dersinde öğretmenlik yapan resmi ve özel kurum öğretmenleri başvurabilirler.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinlerinin bütünsel olarak ele alındığı ve günlük yaşam problemlerini çözmek için yaratıcı çözümlerin uygulanmasını hedefleyen bir STEM eğitiminin özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu kapsamda MASDIV (Supporting Mathematics and Science Teachers in addressing Diversity and Promoting Fundamental Values) isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında çeşitliliğin ele alınmasında ve temel değerlerin desteklenmesinde Matematik ve Fen öğretmenlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınarak farklı modüller hazırlanmış, uygulanmış ve revize edilmiştir. Bu içerikler; (1) akademik başarıyla ilgili çeşitliliği ele alan modül, (2) etik, sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenen, gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmayı amaçlayan modül ve (3) kültürler arası öğrenmeyi teşvik eden modül olmak üzere toplamda üç modülden oluşmaktadır. Çalıştayda bu 3 modüle ait örnek uygulamalar katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılarak proje çıktıları tartışılacaktır. Bu programdaki yenilik, modern, demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kültürel boyutlarını zenginleştirmek için disiplinlerarası/ötesi bir bakış açısıyla STEM eğitimini desteklemesidir.

Bu projede ana hedef grup, 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere öğretmenlik yapan ortaokul matematik ve fen öğretmenleridir. Konya ilini yanı sıra ve diğer illerde bulunan devlet veya özel okullarda ilgili yaş grubuna ders veren öğretmenler çalıştaya katılabilirler. Proje katılıcımları, başvuru sırasına göre 80 asil ve 40 yedek olarak belirlenecek olup başvuru sonuçları 20.02.2020 tarihinde ilan edilecek ve katılımcılara duyurulacaktır.

masdiv.hacettepe.edu.tr
masdiv-project.eu

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Gültekin ÇAKMAKCI, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab
Doç. Dr. Hasan ÖZCAN, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab

Etkinlik Koordinatörü:
Baykal BAŞDEMİR, Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yrd.

Adres:
Mersin Suphi Öner Öğretmenevi
Dumlupınar, 1524. Sk. No:1, 33130, Yenişehir/Mersin