STEM Junior: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları

STEM Junior: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları

Dr. Canan Mesutoğlu ve Uğur Sarıçam’ın ‘’STEM Junior: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları’’ atölyesi 5. Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde! Kayıt için www.etz.com.tr

STEM Junior: Okul Öncesi ve İlkokul Kademesinde STEM Uygulamaları
STEM Junior Atölyesi kapsamında okul öncesi ve ilkokul kademelerinde STEM yaklaşımı, STEM uygulamaları, öğretmen eğitimi çalışmaları, öğrenci ve öğretmene katkılar, teknoloji uygulamaları ile STEM Junior Programı üzerine yürütülen araştırma ve ön bulguları konularında kısa bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.
Ardından Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesinin (Çorlu, 2017) nin 4-11 yaş grubu için adapte edilmiş bir yol haritası üzerinden seçilen bir STEM temasının uygulaması yapılacaktır. Atölyeye katılan öğretmenler grup halinde ve farklı meslek gruplarını temsil ederek çalışacaklardır. Atölyeye 25-30 civarında öğretmenin katılımı beklenmektedir. STEM Junior Programı kapsamında her tema için ayrı olarak uygulanan 8 haftalık süreç, atölyeye özel olarak hızlandırılmış hali ile katılımcılara uygulanacaktır. Atölye sonunda grup ürünlerinin sunumu ve genel değerlendirme yapılacaktır. STEM Junior Programı Türkiye genelinde toplam 87 Bahçeşehir Koleji kampüsünde, okul öncesinden 4. sınıf kademesine kadar yaklaşık 1300 öğretmenin sınıfında uygulanmaktadır. Öğretmenlere yıl boyunca sağlanan destek kapsamında yüz yüze eğitimler, webinarlar ve sanal sınıflar ile etkileşime geçilmektedir. Bahçeşehir Kolej kampüslerindeki STEM Junior sorumluları vasıtası ile STEM Junior programının etkin uygulanması sağlanmaktadır. Atölye ile programın tanıtımı ve örnek bir STEM temasının uygulaması gerçekleştirilecektir.