STEM İstatistiklerinde Kadınlar

STEM
STEM Kadınlar

STEM alanında kadınların oranı, erkeklerin oranına göre düşüktür ve bu durum, dünya genelinde birçok ülkede görülmektedir. Bazı istatistikler şunları göstermektedir:

  • ABD’de, STEM alanlarında çalışanların %27’si kadındır.
  • Avrupa Birliği’nde, STEM alanında çalışanların sadece %17’si kadındır.
  • Türkiye’de, bilim insanları arasında kadın oranı %22,3 iken mühendisler arasında bu oran %10,7’dir.
  • OECD ülkelerinde, STEM alanlarında doktora yapanların sadece %43’ü kadındır.
  • Dünya genelinde, üniversitelerde STEM alanlarında öğrenim gören öğrencilerin sadece %35’i kadındır.

Bu veriler, kadınların STEM alanında daha az temsil edildiğini göstermektedir. Bu durum, kız çocuklarına STEM alanlarına ilgi duymaları ve bu alanlarda kariyer yapmaları için teşvik edici politikaların ve programların geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Okullar neden kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarısız oluyor?

Kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarısız olmasının pek çok nedeni olabilir. İşte bu nedenlerden bazıları:

  1. Cinsiyet ayrımcılığı: Teknoloji alanında çalışanların çoğunluğu erkek olduğu için, bazı kız öğrenciler cinsiyet ayrımcılığına maruz kalabilir. Bu durum, kız öğrencilerin teknoloji alanındaki özgüvenlerini azaltabilir ve bu da başarılarını olumsuz yönde etkileyebilir.
  2. Rol modellerin eksikliği: Teknoloji alanında başarılı kadınlar, genç kızlar için rol modeller olabilir. Ancak, bu rol modellerin eksikliği, kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerine yönelmelerini engelleyebilir.
  3. Eğitim fırsatlarına erişim: Kız öğrenciler, bazı okullarda teknoloji eğitimi konusunda erkek öğrencilere göre daha az fırsata sahip olabilir. Bu durum, kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarısız olmalarına yol açabilir.
  4. Önyargılar: Bazı öğretmenlerin, kız öğrencilerin matematik ve bilim gibi konularda başarısız olacaklarına dair önyargıları olabilir. Bu önyargılar, kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarısız olmalarına neden olabilir.
  5. Duygusal ve sosyal desteğin eksikliği: Kız öğrencilerin, teknoloji alanında çalışan bir aile üyesi ya da arkadaşa sahip olmaması, duygusal ve sosyal desteklerinin eksikliğine neden olabilir. Bu desteklerin eksikliği, kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarısız olmalarına yol açabilir.

Okullar, kız öğrencilerin teknoloji kariyerlerinde başarılı olmaları için çeşitli adımlar atabilirler. Örneğin, kız öğrencilerin teknoloji alanında rol model olan başarılı kadınlarla tanışmalarını sağlayabilirler. Ayrıca, okullar, kız öğrencilere teknoloji alanında eşit fırsatlar sağlayarak, teknoloji kariyerlerine yönelmelerini teşvik edebilirler.