STEM Elçisi nedir?

STEM Elçisi, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında öğrencileri teşvik etmek, bilinçlendirmek ve bu alanlara ilgi duymalarını sağlamak için gönüllü olarak çalışan bir kişidir. STEM Elçileri, öğrencilere STEM alanları hakkında bilgi verir, STEM alanlarındaki kariyer fırsatları hakkında rehberlik yapar ve STEM alanlarındaki eğitim ve çalışma olanakları hakkında bilgi sağlarlar. Ayrıca STEM etkinlikleri, yarışmalar ve kamplar gibi etkinliklere katılırlar ve öğrencileri bu etkinliklere katılmaya teşvik ederler. STEM Elçileri, STEM alanlarında öğrencilerin ilgisini artırmak, onları cesaretlendirmek ve gelecekteki STEM liderlerinin yetişmesine yardımcı olmak için önemli bir rol oynamaktadırlar.