STEM Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı

STEM Eğitmen Eğitimi Sertifika Programı
EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

1. Aşama
DİJİTAL EĞİTİMLER
24 ARALIK 2018
15 OCAK 2019

2. Aşama
UYGULAMA EĞİTİMLERİ
23-24 ŞUBAT 2019
23-24 MART 2019

3. Aşama
TAKİP
STEM EĞİTİMİNİN SINIFLARDA UYGULANMASI

EĞİTMEN: Dr. Öğr. Üyesi Bekir YILDIRIM
Ülkemizde STEM Eğitimi üzerine hazırlanan ilk doktora tezinin sahibi olan ve alanında beş yıl deneyimi bulunan Dr. öğr. üyesi Yıldırım’ın 9 kitabı ve 16 makalesi vardır.

Muş Alparslan Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi

www.alparslan.edu.tr – sem.alparslan.edu.tr