STEM Eğitiminde Mühendislik Tasarım Döngüsü Nasıl Olmalıdır?

blog yazarı
Çelebi Kalkan

28 Ocak 2018 tarihinde güncellenen ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Fen, Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları adıyla  Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı içerisinde yer alacak olan STEM’i uygulayacak olan öğretmen arkadaşları,

 • Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerini bütünleştirmeye odaklanmalı,
 • Kazanım ve kavramları gerçek ya da günlük hayat problemleri ile  ilişkilendirebilmeli,
 • Sorgulamaya dayalı, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarını benimsemeli,
 • Öğrenci takım çalışması ve iletişimi üzerine bir vurgu yapalı,
 • Uygulamalar yoluyla zengin içerikli bilim ve matematik bilgisi ile yaşam ve kariyer becerilerini geliştirmeli ve
 • Bir problemi çözmek için bir ürün veya süreç geliştirmeye yol açan bir mühendislik tasarım süreci ve döngüsünü bilmelidir.

Problemlere disiplinler arası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl katma değer kazandıralabilecekleri konusunda stratejileri geliştirmesini kapsayan mühendislik tasarım süreci;

(1) Problemi tanımlama, (2) Problemle ilgili bilgi toplama, (3) Çoklu çözümler üretme, (4) Çözümü analiz edip seçme ve (5) Çözümü test etme ve uygulama süreçlerinden oluşurken;

Mühendislik Tasarım Döngüsü ise;

 • SOR (Bu adımda, öğrenciler soruları sorarak ve cevaplayarak bilgilerini geliştirirler. İlgili bilim kavramlarını araştırır, elindeki malzemeleri inceler ve başarıyı nasıl ölçeceklerini düşünürler.)
 • HAYAL ET (Bu adımda, öğrenciler tasarım zorluğuna olası çözümleri beyin fırtınası yaparlar. Grubun her bir üyesi sorunu çözmek için birkaç farklı yolla ortaya çıkar ve öğrenciler yaratıcı ve yargısız düşünmeye teşvik edilir.)
 • PLANLA (Bu adımda, öğrenciler oluşturulan tüm çözümleri gözden geçirir ve tek bir çözüm fikri seçer. Grup daha sonra bu fikri geliştirir.)
 • YARAT (Bu adımda, öğrenciler kendi teknolojilerini oluşturmaya başlar. Öğrenciler hazırladıkları planları takip ederek,ellerindeki mevcut malzemelerle prototipler oluşturur.)
 • İYİLEŞTİR (Bu adımda, öğrenciler tasarımlarının hangi bölümlerinin iyi çalıştığını veya çalışmadığını eleştirel olarak düşünür. Orijinal tasarımlarında iyileştirmeler yapar ve bunları tekrar test ederler.)

Aşağıdaki videoda mühendislik tasarım döngüsüyle işlenmiş STEM uygulamasına güzel bir örnek vardır.