STEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama II (TUBİTAK 2237A – Online)

STEM Eğitimi
STEM Eğitimi ve Arduino ile Fiziksel Programlama

Projenin hedef kitlesi, Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Fizik Öğretmenliği Programlarında öğrenim gören lisans öğrencileridir.

 

Gerçekleştirilecek eğitimde, öğretmen adaylarının STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler ve projeler geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile öğretmen adaylarında STEM eğitimi ve bir parçası olarak programlamaya yönelik olumlu tutum geliştirmek, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir. Etkinlik kapsamında katılımcılar 35 ders saati süresince, 6 farklı kurumda görev yapan ve her biri kendi alanlarında uzman 9 öğretim üyesinin deneyimlerinden yararlanma fırsatı yakalayacaklardır. Etkinlikte STEM eğitimi yaklaşımı ve entegrasyonu tartışılarak sınıfiçi uygulama örnekleri paylaşılacaktır. Bu kapsamda paylaşılacak STEM etkinlikleri fen bilimleri öğretim programı ile uyumlu olup öğrencilerin kolaylıkla temin edebileceği basit ve geri dönüştürülebilir araç-gereçlerle gerçekleştirilebilir özellikte olacaktır. Bu durum öğretmen adaylarının mesleki yaşantılarında bu tür uygulamaları gerçekleştirebilmeleri anlamında önemlidir. Arduino ile fiziksel programlama bölümünde ise probleme çözüm arama, çözüme uygun tasarım ve tasarıma yönelik algoritma geliştirme, algoritmaya uygun kodlama yapma çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Arduino platformu ve programlama dili tanıtımı, bazı sensörlerin kullanımı ve mBlock ile blok tabanlı Arduino uygulamaları gerçekleştirilecektir. Böylece öğretmen adayları, ortaokul seviyesine uygun olarak blok tabanlı Arduino uygulamaları hakkında da farkındalık, bilgi ve beceri kazanacaklardır. Ayrıca fen eğitiminde Arduino kullanımına yönelik örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir. Katılımcılar Arduino ile gerçekleştirilecek çalışmaları gerçek araçlarla gerçekleştirebileceği gibi çevrimiçi uygulamalar üzerinden sanal olarak da gerçekleştirebileceklerdir. Etkinlikte STEM eğitimi yaklaşımı, 21. yüzyıl becerileri ekseninde ortaya çıkışı ve öğretmen eğitimine yansımaları; mühendislik tasarım süreci aşamaları ve fen derslerinde nasıl yürütülebileceği örnekler üzerinden tartışılacaktır. STEM odaklı etkinlikler için problem durumu özellikleri tartışılarak katılımcılardan problem durumları oluşturmaları ve sunmaları istenecektir. STEM eğitimi uygulama modeli olarak 6E öğretim modeli örnek etkinlik üzerinden tanıtılarak katılımcılarla uygulanabilirliği tartışılacaktır. Problem çözme sürecinde algoritmanın önemi tartışılarak günlük yaşamdan problem durumlarına yönelik basit sözel ifadelerle algoritma oluşturma etkinliği gerçekleştirilecektir. Arduino ile kodlama eğitimi kapsamında Arduino platformu ve programlama dili tanıtımı ve bazı sensörlerin kullanımı verilecek, blok tabanlı programlama ile Arduino uygulamaları kapsamında ise katılımcılarla birlikte çevrimiçi olarak uygulamalar yapılacaktır. Girişimcilik uygulamaları kazanımlarına yönelik olarak ürün pazarlama stratejileri, afiş, reklam, isim ve slogan oluşturma üzerine paylaşım ve uygulama yaptırılacaktır. Powtoon aracı kullanılarak katılımcılarla birlikte çevrimiçi olarak bilgi işlemsel düşünme sürecinde dijital hikaye oluşturma etkinliği yapılacaktır. Mühendislik tasarım ve modelleme sürecinde Algodoo kullanımı katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Fen eğitiminde bilgi işlemsel düşünme süreci örnek etkinlik üzerinden tanıtılacaktır. Yenilikçi düşünme ve girişimcilik becerilerine yönelik sınıf içi etkinlikler paylaşılarak uygulanabilirliği tartışılacaktır. Son olarak disiplinlerarası fen öğretimi kapsamında Arduino uygulamaları gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için proje web sitesini inceleyebilirsiniz.

Projeye başvurmak için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

19 − seven =