STEM Eğitimi Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması – Müzdelife Kurt

Dünyanın yeni eğitim eğilimi olan STEM; Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarının baş harflerinden oluşan, Türkçe literatürde FeTeMM olarak adlandırılan, disiplinlerarası yaklaşımla bireylere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu araştırmanın amacı, meta-sentez yöntemini kullanarak Türkiye’de STEM eğitimine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili genel bir çerçeve sunmaktır. Araştırmada 2014-2020 yılları arasındaki toplam 35 çalışma incelenerek, ulaşılan bulgular belirli temalar altında tablolaştırılarak sunulmuştur. Araştırma sonucunda, ulaşılan bulgulardan hareketle STEM eğitimine ilişkin gelecek araştırmalara ve uygulayıcılara öneriler sunulmuştur.