STEM Eğitimi Politikaları Araştırma Sonuçları

STEM Eğitimi
Dr. Tunç Erdal AKDUR

Avrupa Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitimi Politikaları Araştırma Sonuçları

Eğitim Politikası Önerileri

1. Küresel ve bütünleşik bir yaklaşımla ilköğretimden mesleki gelişim eğitimine kadar her eğitim kademesinde öğretmen ve öğrenciler STEM eğitimine yönlendirilmelidir.

2. STEM eğitiminin kalitesini artırmak için her bir ülkenin kendi kapasitesinde geliştirilerek uygulanan eğitim girişimleri birbiriyle ilişkilendirilmelidir.

3. Avrupa ülkelerinde denenmiş, olumlu sonuçlar alınmış ve yaygınlaşmış STEM eğitimi amacı doğrultusunda üretilmiş teknolojiler ve hizmetler öğretim programları ve pedagojik yeniliklerle bütünleştirilmelidir.

4. Ulusal STEM eğitimi girişimleri koordine edilerek genel bir Avrupa STEM Eğitimi altyapısı geliştirilmelidir.

5. STEM becerilerinin geliştirilmesi için endüstri ve üniversiteler arasındaki işbirliği geliştirilmelidir.

Eğitim Uygulamaları Ana Bulgular

1. STEM Öğretmenlerinin %88’i eğitimde kâğıt tabanlı yazılı ve basılı materyalleri (Kitap, kâğıt, kalem, vb.) kullanıyor.

2. STEM öğretmenlerinin %38’i diğer öğretmen arkadaşlarından pedagojik ve teknik anlamda hiçbir yardım alamadıklarını belirtmektedir.

3. STEM öğretmenlerinin %79’u derslerinde geleneksel doğrudan anlatım ile öğretim yöntemini kullanıyor.

4. STEM öğretmenlerinin %74’ü diğer meslektaşlarıyla ve okul idarecileriyle birlikte işbirliği içinde kendi öğretim yöntemlerinde yenilikçi bir yaklaşım olacak STEM eğitimi etkinlikleri yapmaya yönelik olumlu görüşe sahip.

5. Öğretmenlik deneyimleri arttıkça STEM öğretmenlerinin geleneksel doğrudan anlatım yöntemine daha az yöneldikleri, daha çok öğrenci merkezli pedagojik yöntemlere yöneldikleri görülüyor.

Eğitim Uygulamaları Önerileri

1. Uluslararası iletişim kurma ağları desteklenerek STEM öğretmenlerinin kendi uygulamalarını geliştirebilmeleri sağlanmalıdır.

2. STEM öğretmenleri için okul-endüstri arasındaki işbirliği geliştirilerek mesleki gelişim imkanları oluşturulmalıdır.

3. Yenilikçi pedagojilerin desteğiyle STEM öğretim programları ve ölçme değerlendirme yöntemleri yenilenmelidir.

4. Okul bazlı STEM eğitimi stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması desteklenmelidir.

5. Disiplinlerarası STEM eğitiminin ve öğretmeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi için öğretmenler arası
yardımlaşma ve işbirliği güçlendirilmeli ve desteklenmelidir.