STEM Eğitimi neden önemlidir?

blog yazarı
Dr. Tunç Erdal AKDUR

STEM Eğitimi neden önemlidir?

Küresel ekonomi değişmektedir. Mevcut meslekler otomasyon teknolojilerini oluşturan cihazlar ve icatlar sebebiyle ortadan kalkmakta ve bu teknolojik gelişmeler sonucunda her gün yeni meslekler ortaya çıkmaktadır.

Teknolojideki sürekli ilerlemeler, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını ve ortamlarını her gün değiştirmektedir. Öğrenciler tarafından STEM eğitimi aracılığıyla geliştirilen beceriler, onların okullarında ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaktadır.

STEM Eğitimi
STEM Eğitimi neden önemlidir? 1

Artık günümüzde işverenin işe alacağı işçilerde STEM yeterliliklerine ve becerilerine olan talebi yüksektir ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Şu anda en hızlı büyüyen sektörlerdeki işlerin yüzde 75’i STEM becerilerine sahip işçilere gereksinim duymaktadır. Sanayi kuruluşlarının rekabetçi olmak için, sürekli değişen mesleklere uyum sağlayabilen insanlara ihtiyacı vardır.

Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinleri aralarındaki ilişkiler aşağıdaki biçimde özetlenebilir:
Fen Bilimleri gözlem ve deney yöntemini kullanarak dünyanın işleyişini anlamak için sorulan sorulara cevap verir. Bir deney tasarlayarak, bir hipotezi test edebilir ve bu hipotezin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemek için veri toplayabilirsiniz. Dünyanın işleyişiyle ilgili veriye dayalı bir sonuç oluşturabilirsiniz. Bilim insanları bu şekilde bilimsel bilgi geliştirir.

Mühendisler, bilimsel bilgileri problemleri çözmek için kullanırlar. Mühendislik, günlük hayatta karşılaşılan problemleri tanımlamak ve bunları çözmek için bilimsel bilgiyi kullanmaktır. Öncelikle prototipler geliştirirler, prototipleri test ederler ve gerekli verileri toplarlar, daha sonra bu prototipin daha iyi hale getirilmesi veya çoğaltılması gerekip gerekmediğine karar vermek için verileri kullanırlar. Prototip uygun görülüp çoğaltılmış ise artık bir teknoloji olur.
Teknolojinin genellikle çok karmaşık olduğu ya da daha çok elektronik devrelerden oluştuğu, vb. düşünülür, ancak bu aslında doğru değildir. Teknoloji; bir kapı veya bir kapı tokmağı, yeni bir plastik veya bir bilgisayar programı veya kalite kontrolü için bir süreç olabilir. Teknoloji; bilim insanlarının daha çok sorular sormasına ve araştırma yapmalarına ve daha sonra daha çok bilimsel bilgi geliştirebilmeleri için onlara yardımcı olur. Bilim insanları teknoloji sayesinde daha önce cevaplamayı başaramadıkları soruları yanıtlarlar ya da yeni sorular sorarlar, böylelikle sorgulama, araştırma, buluş yapma ve ürün geliştirme döngüsü devam eder.

Bu süreçlerin içinde matematik; ölçme, analiz etme, soyutlama, formül çıkarma, model geliştirme, iletişim kurma, süreçleri ve deneyleri tekrarlanabilir hale getirme konularında bilim insanlarına ve mühendislere yardımcı olur. Fen Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojinin her alanında matematik kullanılır.

Fen Bilimleri ve mühendislik, hiç bitmeyen bir döngüdür. Bilim, mühendislik prototiplerini gelişmesine destek olur ve mühendislik ürünleri de bilimsel bilgi oluşturma süreçlerinin daha çok gelişmesini sağlar. Fen bilimleri ve mühendislik döngüsünün çalışmasını da teknoloji ve matematik disiplinleri sağlar.

Artık günümüzde öğrencilerinin fen bilimleri, mühendislik, teknoloji ve matematik kavramlarını bir bütün halinde bir döngü olarak düşünmelerini ve bu disiplinler arasında çok yakın ilişkiler olduğunu anlamalarını sağlamak için öğretmenlerin okullarında disiplinler arası STEM eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmeleri gerekli görülmektedir. Böylelikle öğrencilerini geleceğin STEM sektöründeki mesleklere hazırlayabilirler.

STEM eğitimi, bireylere değişen dünyada başarılı olma ve değişen işgücü ihtiyacına adapte olma becerileri kazandırır. STEM eğitimi, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını bütünleştiren bir öğrenme ve eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitimi sayesinde öğrenciler çevrelerinde gözlemledikleri problemlere çözüm bulmak için fen bilgisi, matematik, teknoloji, vb. derslerde öğrendikleri formülleri kullanarak yeni buluşlar ve cihazlar üretme becerilerini geliştirirler.

STEM eğitimi, dört ayrı alanda (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinler arası ve uygulamalı bir yaklaşımla öğrencileri üretici ve buluşçu olarak eğitme fikrine dayanan bir öğretim programıdır. STEM eğitimi bu dört disiplini ayrı konular olarak öğretmek yerine gerçek dünyadaki üretime dönük uygulamalara dayanan uyumlu bir öğrenme paradigmasıyla birbirine entegre eder.

Örneğin; öğrencilere STEM eğitimi etkinliği olarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik süreçleri kullandırılarak güneş enerjisiyle çalışan bir domates toplama tarım robotu yaptırılabilir. Bu süreçte; Fen bilimleri etkinliği olarak öğrencilerin tarım robotunu oluşturan fen bilimleri kanunlarını sorgulayarak keşfetmelerini sağlayıcı ders etkinlikleri yaptırılabilir. Matematik etkinliği olarak öğrenciler keşfettikleri kanunların deney ve gözlem yaparak verilerini toplayıp grafiklerini hazırlayarak matematiksel formüllerini oluşturabilir. Mühendislik etkinliği olarak öğrenciler keşfettikleri fen bilimleri kanunlarını, matematik formüllerini, elektrik elektronik, bilgisayar kodlama bilgilerini, vb. kullanarak tarım robotunu bir proje tasarlayarak üretebilir. Teknoloji etkinliği olarak öğrenciler ürettikleri tarım robotunun çiftçiler tarafından kullanılarak bir teknoloji haline gelmesi için bir proje geliştirme ortamında sorun belirleme, grup çalışması yapma, proje – prototip geliştirme, deneme-yanılma, değerlendirme, paylaşım, uygulama, yeniden düşünme, tekrar tasarlama süreçlerini gerçekleştirebilir.

STEM eğitimi projelerine örnek olarak; öğrenciler derslerde öğrendikleri formülleri kullanarak, Domates Toplama Tarım Robotu, Akıllı Çöp Kutusu, Periskop, Uzaktan Otomasyon Kontrollü Tarım Serası, Güneş Enerjili Kendinden Aydınlatmalı Bank, Su Hatlarından Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi, Çamaşır Deterjanı, Akıllı Yangın Söndürme Dronu, Bitkisel Cilt Bakım Kremi, Akıllı Mantar Yetiştirme Odası, vb. cihazları yada buluşları üretebilirler. http://scientix.meb.gov.tr/Faaliyetler/Faaliyetler

STEM eğitimi projeleri aracılığıyla, öğrenciler aşağıdaki temel becerileri geliştirirler:

Problem çözme
Üretim
Yaratıcılık
Analiz Etme
Takım çalışması
Girişimcilik
İletişim Kurma
Dijital okuryazarlık