STEM Eğitici Eğitimi Programı

Yaşadığımız yüzyılda bireylerin 21. yüzyıl becerilerine sahip bir şekilde nitelikli olarak yetişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı öğretmenlerin öğrencilerini 21. yüzyıl becerileri ile donatmaları gerekmektedir. Bunu sağlamak için öğrenme ortamlarında güncel yaklaşımlara önem verilmelidir. 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini sağlayabilecek yaklaşımlardan biri de STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimidir

STEM Eğitici Eğitimi Programımız 06-07-08-09 Eylül 2018 tarihlerinde olacaktır.

STEM, “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

STEM eğitimi, öğrenci ve öğretmenlerin ilgi ve hayat deneyimleri sonucu şekillenmektedir ve merkezde bulunan disipline ait özel bilgi ve becerilerin en az bir diğer disiplin ile bütünleştirilerek öğretilmesi olarak tanımlanmaktadır. STEM Eğitimi’nin Türkiye’deki uygulamalarında sadece Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımının teşvik edilmesi dolayısıyla değil aynı zamanda ABD’deki bilimin popülerleştirilmesi merkezli yaklaşımlardan farklılaşma ve Türkiye bağlamında öğrenmeyi merkeze alma ihtiyacına dayanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak adlandırılan bu standart, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşır üstelik mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi olarak da anlaşılmaktadır. Örnek olarak, ABD’li fen eğitimi standartlarına mühendislik ve mühendisliğin doğasının ve ortak disiplin matematik müfredatına ise matematiksel modellemenin eklenmesi gösterilebilir.

STEM’e Neden İhtiyacımız Var?

STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insangücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır.

ABD’de yayımlanan 21. Yüzyıl için Öğrenme Raporunda üç anahtar alanda dokuz farklı öğrenme becerisine yer verilmiştir. Bu üç anahtar alan;
1. Bilgi ve İletişim Becerileri
2. Düşünme ve Problem Çözme Becerileri
3. Kişilerarası İletişim ve İşbirlik Becerileri

STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar.

AMAÇ:

* STEM eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek
* Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını STEM eğitimi ile tanıştırmak
* Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak
* STEM eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak
* Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek
* STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
* STEM eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

*5E modeliyle ders planları hazırlar,
*STEM yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir,
*Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,
*Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,
*Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,
*Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,
*STEM eğitimi değerlendirmelerini yapar.

KİMLER KATILABİLİR?

Fen bilimleri (Fen ve Teknoloji, Biyoloji, Kimya, Fizik), Matematik, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri branşlarından ortaokul ve lise öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, üniversite öğrencileri ve alana ilgi duyan herkes

DİĞER
*Eğitimin 3 ve 4. günlerinde kursiyerlerin yanlarında Lap-top Bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.
* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara TÜZDER Onaylı “STEM Eğitimcisi” sertifikası verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara ders planı ve etkinlik örnekleri verilecektir.

EĞİTİM AKIŞI

1. GÜN
(Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU-YTÜ)
09:30-10:30 STEM Eğitiminin kavramsal ve teorik temelleri
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Mühendislik tasarım süreci & Uygulama örnekleri
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Günlük hayattan malzemelerle STEM Uygulamaları-I
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Günlük hayattan malzemelerle STEM Uygulamaları-II
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Örnek STEM temelli ders planı incelemesi

2. GÜN
(Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU-YTÜ)
09:30-10:30 STEM-temelli ders planı geliştirilmesi
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Geliştirilen STEM-temelli ders planlarının sunumu & değerlendirilmesi
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Yapı Setleri ile STEM Eğitimi Uygulamaları-I
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Yapı Setleri ile STEM Eğitimi Uygulamaları-II
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

3. GÜN
(Eğitim Uzmanı Bedia ADANUR-TÜZDER)
09:30-10:30 Mekatronik- Robotik Kavramları
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Robotik Eğitimi ve Kodlama-Lego Mindstorms EV3 İçeriği ve Yarışma Süreci
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Robot Mekanik Gövde Kurulumu ve Tronz Card Programlama ile Robotların Harekete Geçirilmesi
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Robotami Setlerden Robot Beyinleriyle Sensörleri Kullanarak Robot Tasarlama Uygulamaları-I
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Robotami Setlerden Tasarlanan Robotların Programlanarak Fiziksel Harekete Geçirilme Uygulamaları-II

4. GÜN
(Eğitim Uzmanı Bedia ADANUR-TÜZDER)
09:30-10:30 Arduino Hızlı Giriş
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 3D Tasarım ve baskı süreçleri
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Arduino ve Programlama
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Arduino ile Devre Kurulumu Uygulama-I
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Arduino ile Devre Kurulumu Uygulama- II

EĞİTİM YERİ: TÜZDER Merkezi
ADRES: Bağlar Mah Mimarsinan Cad. No:54 Güneşli­-Bağcılar/İSTANBUL
EĞİTİM SAATİ: 9:30­ 18:30
EĞİTİMİN SÜRESİ: 40 Saat
EĞİTİM ÜCRETİ: 975,00 TL (KDV Dahil)

Başvuru:
http://form.tuzder.org/view.php?id=31507