STEM disiplinleri aralarındaki ilişkiler nelerdir?

Tunç Erdal AKDUR

Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) disiplinleri aralarındaki ilişkiler nelerdir?

Fen Bilimleri gözlem ve deney yöntemini kullanarak dünyanın işleyişini anlamak için sorulan sorulara cevap verir. Bir deney tasarlayarak, bir hipotezi test edebilir ve bu hipotezin doğru veya yanlış olup olmadığını belirlemek için veri toplayabilirsiniz. Dünyanın işleyişiyle ilgili veriye dayalı bir sonuç oluşturabilirsiniz. Bilim insanları bu şekilde bilimsel bilgi geliştirir.

Mühendisler, aksine, bilimsel bilgileri problemleri çözmek için kullanırlar. Mühendislik, günlük hayatta karşılaşılan problemleri tanımlamak ve bunları çözmek için bilimsel bilgiyi kullanmaktır. Öncelikle prototipler geliştirirler, prototipleri test ederler ve gerekli verileri toplarlar, daha sonra bu prototipin daha iyi hale getirilmesi veya çoğaltılması gerekip gerekmediğine karar vermek için verileri kullanırlar. Prototip uygun görülüp çoğaltılmış ise artık bir teknoloji olur.

Teknolojinin genellikle çok karmaşık olduğu ya da daha çok elektronik devrelerden oluştuğu, vb. düşünülür, ancak bu aslında doğru değildir. Teknoloji; bir kapı veya bir kapı tokmağı, yeni bir plastik veya bir bilgisayar programı veya kalite kontrolü için bir süreç olabilir. Teknoloji; bilim insanlarının daha çok sorular sormasına ve araştırma yapmalarına ve daha sonra daha çok bilimsel bilgi geliştirebilmeleri için onlara yardımcı olur. Bilim insanları teknoloji sayesinde daha önce cevaplamayı başaramadıkları soruları yanıtlarlar ya da yeni sorular sorarlar, böylelikle sorgulama, araştırma, buluş yapma ve ürün geliştirme döngüsü devam eder.

Bu süreçlerin içinde matematik; ölçme, analiz etme, soyutlama, formül çıkarma, model geliştirme, iletişim kurma, süreçleri ve deneyleri tekrarlanabilir hale getirme konularında bilim insanlarına ve mühendislere yardımcı olur. Fen Bilimleri, Mühendislik ve Teknolojinin her alanında matematik kullanılır.

Artık günümüzde öğrencilerinin fen bilimleri, mühendislik, teknoloji ve matematik kavramlarını bir bütün halinde bir döngü olarak düşünmelerini ve bu disiplinler arasında çok yakın ilişkiler olduğunu anlamalarını sağlamak için öğretmenlerin okullarında disiplinler arası STEM eğitimi etkinlikleri gerçekleştirmeleri gerekli görülmektedir. Böylelikle öğrencilerini geleceğin STEM sektöründeki mesleklere hazırlayabilirler.

Fen Bilimleri ve mühendislik, hiç bitmeyen bir döngüdür. Bilim, mühendislik prototiplerini gelişmesine destek olur ve mühendislik ürünleri de bilimsel bilgi oluşturma süreçlerinin daha çok gelişmesini sağlar. Fen bilimleri ve mühendislik döngüsünün çalışmasını da teknoloji ve matematik disiplinleri sağlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin