SteelPRO 2021 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

SteelPRO 2021 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

1. AMAÇ
a. Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmaları ve kendilerini
geliştirmeleri için fırsat yaratmak,

b. Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin birlikte çalışmalarını ve tasarım sürecinin
başından itibaren yangın güvenliği konusunu da dikkate almalarını teşvik etmek,

c. Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmektir.

2. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
a. Yarışmaya kimler katılabilir?
(1) Yarışma, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde
lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır. 2020-2021 döneminde öğrenim gören öğrencinin
Proje teslim tarihinde mezun olmuş olması yarışmaya katılmasını engellemez.
(2) 2020-2021 döneminde lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
(3) Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır. Yarışmaya sunulan proje daha
önce Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarına katılmamış olmalıdır.

b. Yarışma Takımları
(1) Öğrenciler yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılabilirler. Yarışmaya
katılacak takım; en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden
oluşmalıdır. Takım üyelerinin, 2020-2021 dönemindeki öğrencilik durumlarını, bağlı
bulundukları yükseköğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
Bu öğrencilerin başvuru tarihinde mezun olmaları halinde de başvuru hakları saklı kalır.
(2) Katılımcılar, takım arkadaşı bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro
Katılımcılar platformundan yararlanabilir ve gerektiğinde yesimgures@steelpro.org veya
gencel@tucsa.org adresi ile de yazışabilir.
(3) Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat
mühendisliği bölümü öğretim elemanı veya görevlisinden danışmanlık alabilir. Bir takımın
en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim
elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte
“Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir. SteelPRO 2021 jüri üyeleri danışman olarak
görev alamazlar.
(4) Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.

c. Başvuru ve Katılım
(1) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
(2) Başvuru ve proje teslim süreci aşağıda Md. 7.a bendinde açıklanmıştır.

d. Sorular
(1) Yarışmacılar, yarışma şartnamesine ilişkin açıklama isteklerini / sorularını;
(a) Tarihi Madde 8’de belirtilen Tanıtım Toplantısında sorabilirler.
(b) Madde 8’de belirtilen Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar Jüri Raportörüne gönderebilirler
(yesimgures@steelpro.org) veya www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına yazabilirler. Soruların yanıtları; ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine
gönderilir ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.
(2) Yarışmacılar, tasarım sürecinde mimari ve mühendislik alanında danışmak istedikleri teknik
soruları, SteelPRO Teknik Danışma Kurulu’na iletilmek üzere teknik@steelpro.org adresine
gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında yer alan sorular-cevaplar alanına
mesaj bırakabilirler. Soru teknik açıdan uygun görüldüğü takdirde, SteelPRO Teknik
Danışma Kurulu’nun yol gösterici yanıtları ilgili yarışmacıların e-posta adreslerine gönderilir
ve yarışma web sitesinde de yayımlanır.

e. Bu şartnamenin geçerli son sürümü www.steelpro.org web sitesinde yayımlanır.

f. Yukarıdaki hususlara uymayan projeler değerlendirmeye alınmaz.