SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı
▪ Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
▪ Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik
etmek,
▪ Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek
olmaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
▪ Yarışma yalnızca, Türkiye ve KKTC üniversitelerinden ve/veya denk okullarında, Mimarlık ve
İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrencilere açıktır.
▪ Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamaz.
▪ Öğrencilerin yarışmaya en az 2 en çok 4 kişiden oluşan takım olarak katılması gerekmektedir.
▪ Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden
oluşmalıdır.
▪ Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan
alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
▪ Katılımcılar, partner bulma konusunda Facebook’ta oluşturulan SteelPro Katılımcılar
platformundan yararlanabilir. Ayrıca, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazışabilir.
▪ Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat
mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilir. Bir takımın en fazla biri
mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı
danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla birlikte “Danışman
Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
▪ Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
▪ Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir.
▪ Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.
▪ Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
▪ Yarışmaya katılım ücretsizdir.
▪ Madde 12’de belirtilmiş Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar, Başvuru Formu’nu
göndermeyen takım yarışmaya katılamaz.
▪ Yarışma başvuruları Türk Yapısal Çelik Derneği’nin www.steelpro.org web sayfasından
yapılacaktır. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem
tarafından verilen bu rumuz tüm pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri
ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır.
▪ Yarışmacılar, yarışma web sitesi adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve
gerekli bilgilerini yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun elektronik ortamda
raportörlüğe ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı
ekranda görünecektir.
▪ Yarışmacılar, Madde 12’de belirtilmiş Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar yarışmaya ilişkin
sorularını info@steelpro.org adresine gönderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasında
yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları; kayıtlı bütün
yarışmacıların e-mail adreslerine, Madde 12’de belirtilmiş Soruların Yanıtlanması tarihine
kadar gönderilecek, ayrıca yarışmanın web sitesinde de yayımlanacaktır.
▪ Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin yayın, kullanım ve sergileme haklarını
yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği ile paylaştıklarını kabul ederler. Yarışmaya
ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme
olarak sorumludur.
▪ Yukarıdaki hususlara uymayan projeler, jürinin kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı
bırakılır.

Yarışma Konusu
▪ Yarışma konusu, “Bir İskele Yapısı” tasarımı olarak belirlenmiştir.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı : 10 Şubat 2017
Soru Sorma Son Tarihi : 7 Mart 2017
Soruların Yanıtlanması : 14 Mart 2017
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2017
Proje Son Teslim Tarihi : 2 Mayıs 2017
Sonuçların Açıklanması : Tören sırasında açıklanacak.
Kolokyum ve Ödül Töreni : Duyurulacak.

Ödüller
▪ Yarışmacının öne sürdüğü parametrelerin üzerinden ele alınacak olan program, kapasite,
işlev ve teknolojik verilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda 5 eşdeğer ödül verilecektir.
▪ 5 adet EŞDEĞER ÖDÜL verilecektir. Eşdeğer ödüllerin her biri 4.000 TL değerindedir. Ödül
alan her takım başına 4.000 TL olmak üzere, toplam 20.000 TL ödül dağıtılacaktır.
▪ Sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.
▪ Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesi sırasında son elemeye kalan tüm
projelerin katılımcılarına “SteelPRO BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verilecektir.
▪ Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Madde-6’nın son paragrafında
belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır.
Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri
karar verir.
▪ İki yılın kazanan projelerinden, TUCSA tarafından belirlenecek biri, Avrupa Yapısal Çelik
Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Awards”
yarışmasına aday gösterilir.

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI
Yarışma Detayları ve Başvuru Sayfası için Tıklayınız