SteaMaker Kids eTwinning Projesi

Düzce-Albay Talat Demirel Anaokulu Okul Öncesi öğretmeni Hanife KUTLAR ve öğrencilerinin yürütmeye başladığı SteaMakerKids eTwinning projesi, ulusal destek servisinden onay alarak faaliyetlerine başlamıştır.

Maker; kendi bilgi ve tecrübeleriyle, teknolojiyi de kullanarak bir şeyler üreten kişi anlamına gelmektedir. Maker olan bir kişi, düşünen, tasarlayan, meraklı, araştırmacı, girişimci ve üretken bir kişidir.

Science (Fen) Technology (Teknoloji) Engineering (Mühendislik) Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan STEM; insanların öğrenim hayatlarında Bilim ve Teknoloji alanlarında daha fazla eğitim alması ve daha fazla uygulama yapmasıdır. Bu amacın uygulanması için Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi alanlar ve diğer alanların arasında bir bağlantı kurulması gerekmektedir.

STEM daha çocuk yaşlarda öğrencilere uygulanmalı ve onların yaratıcılıkları yönünde eğitim almaları sağlanmalıdır. Bu şekilde çocuklar merak duygularına göre problem çözme yetisini kazanacaklardır. STEM sistemi sayesinde öğrenciler analitik düşünme yeteneğini kazanabilir ve ezberci eğitimden uzaklaşarak problem çözme becerilerini geliştirebilirler.

STEM eğitimi sayesinde kazanacağı bu beceriler ile kişi, temelinde yatan Maker özelliklerini geliştirerek tasarlayan, girişimci ve üretken bir kişi haline gelecektir. Bu iki kavram birbirleri ile bağlantılı olarak düşünülmelidir.

 

STEAMAKER KIDS projemizde öğrencilerin;

Yaratıcılıklarını, bilimsel düşünmelerini ve problem çözme becerilerini geliştiren maker etkinlikleriyle; farklı disiplinlerdeki ders kazanımları ilişkilendirerek derinlemesine öğrenmenin sağlanması amaçlanmaktadır.

Projemiz öğrencilerin; farklı kültürlerden öğrencilerle iletişim kurup ve işbirliği içinde çalışmalarını, problem çözme, esnek ve akıcı düşünme ve yaratıcılık süreçlerini geliştirmelerini, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyerek kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek bireyler olmalarını, grup içinde sorumluluk alarak ürünler üretmelerini, öğrenme sürecinde edindiği bilgileri ilişkilendirerek somut içerikleri oluşturmaları ve yorumlamada kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Projemiz 3ülke(Türkiye, Romanya, Polonya)13 öğretmen ve öğrencileriyle yürütülmektedir.