STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği TÜBİTAK 4007

Astronomi
STEAM

Kuşadası STEAM ve Astronomi Şenliği’nin amacı; halkı bilimle buluşturmak ve interaktif uygulamalar içeren çeşitli etkinliklerle katılımcıların bilime olan ilgi ve farkındalıklarının artmasını, bilim insanları ile toplum arasında köprü kurarak ortak bir paydada kaynaşmalarını ve bilginin aktarılması için eğlenceli ortamlar oluşturarak bilim kültürünün geniş kesimlere yayılmasını sağlamaktır. Şenliğimizin bitiminde, Kuşadası’nda 20.000 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi-Tarımsal-Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmış olan projemizde; Gözlem, Atölye çalışmaları, içeriği oyunlar ve sanatsal faaliyetler yoluyla aktaran etkinlikler, drama, sergi, seminer, deneysel çalışmalar, etkileşimli uygulamalar ile toplumun bilime olan ilgisi artacaktır. Proje kapsamında gökyüzü gözlemleri, güncel konulara yönelik bilimsel söyleşiler olacaktır. Etkinlikler öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların seviyeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Öğrenci grubunu 5-18 yaş arası olacak şekilde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturacaktır. Astronomi, STEAM disiplinleri, Robotik, kodlama, inovasyon, zeka-oyunları,resim,müzik,spor,drama,fen-bilimleri,matematik,sağlık, bilişim, iletişim atölyelerinde mikroskoptan teleskoba, yeryüzünden gökyüzüne, teknolojiden genlere uzanan çarpıcı etkinlikler birbirine entegre edilerek bilimsel ve eğlenceli bir ortamda halka sunulacaktır. Projemiz 51 atölye, 8 Seminer ve çeşitli etkinliklerden oluşacaktır.

Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarından biri; Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli, sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmektir. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, örtüşen bu iki madde üzerinden İlçemizde ‘Kuşadası STEAM ve Astronomi Şenliği” gerçekleştirmek istedik.

“Kuşadası STEAM ve Astronomi Bilim Şenliği” projesi fikir aşamasında, projenin sağlıklı, verimli yürütülmesi ve hedefe hizmet etmesi açısından, planladığımız etkinlikleri dikkate alarak hedef kitlemizi 4 ana grupta sınıflandırdık.

Kuşadası Eğitim Bölgesinde eğitim almakta olan anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden seçilecek öğrenci grupları;
29/31 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmayı planladığımız şenliğimizde atölyelerimizin ve etkinliklerimizin büyük bir kısmı Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi binası ve okula bağlı birimlerde (bahçe/kantin) yapılacaktır. Okulumuzun birimlerinde yapılacak 43 etkinlik öğrenci seviyeleri gözetilerek gruplandırılmıştır. Her bir atölye, 29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde günde dört, 31 Mayıs 2020 tarihinde günde 2 olmak üzere, şenlik boyunca toplam 10 oturum yapılacak, her bir atölyeye 20 öğrenci katılacaktır. Öğrenciler, Kuşadası bölgesinde çalışan öğretmenler ile koordineli çalışma sonrası atölyelere randevu ile gelecek, öncesinden hangi yaş grubunun ve hangi öğrencilerin, hangi atölyeye gideceği önceden belirlenmiş olacaktır. Böylelikle hem gelen hedef grup için hem de atölyeyi yapacak atölye lideri ve rehberler için kolaylık sağlanmış olacaktır.

Kuşadası Eğitim bölgesinde Milli Eğitime bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, bilime gönül vermiş tüm öğretmen, öğretmen adayı öğrenci grupları;
Öğretmenlerimiz Şenlik boyunca yapılacak 43 atölye ve Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinden gelecek olan alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek olan 8 farklı Seminerde hem bilgilerini tazeleyecek ve yenileyecekler hem de derslerinde kullanabilecekleri, öğrenciyi eğitimin merkezine alan dinleyerek değil yaparak öğrenmelerini sağlayacak farklı etkinlikler öğrenme fırsatı elde edecekler.

Çocukları Kuşadası’nın farklı kademelerinde eğitim alan anne- babalarımız, velilerimiz;
Öğrencinin eğitilmesi konusu ele alınır alınmaz karşımıza aynı zamanda anne- baba eğitimi konusu da çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin davranışlarının değişmesinde ve olgunluk kazanmasında aile eğitimi, okulda verilen eğitimden daha önemli yer tutmaktadır. Buradan hareketle, velilerimizi de şenliğimizin hedef kitlesi grubuna dâhil ederek, onları eğitim sürecinin içine çekeceğiz.

Kuşadası nüfusunu oluşturan, okullarla ya da eğitimle bağlantısı kalmamış ancak bilimi ve öğrenmeyi seven, takip etmek çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan halkımız;
Öğrenmeye istekli ancak Kuşadası’nda sınırlı bilimsel etkinlikler nedeniyle kendilerine alan bulamayan ve ulaşmak istediğimiz halkımız, gerek akademisyenlerimizin keyifli sunumları ile gerek atölye katılımları gerekse hem gündüz hem gece yapılacak gökyüzü gözlemleri ile bilimle iç içe 3 tam gün geçirecektir.

4007 TÜBİTAK KUŞADASI STEM VE ASTRONOMİ ŞENLİĞİ

Atölyenin Adı:

Galileoskop
Suyun Gücü
Teleskop Aynası Yapımı
Balon Roket
İğne Deliği Kamerası
Usturlab Yapımı
Ay Yüzey Aracı
Güneş Saati
Gök Atlası
Model Uçak
Posterimde Uzay Var
Yükselen Astronot
Güneş-Dünya-Ay Modeli
Gezegenlere Yolculuk
Kendi Uzayını Tasarla
Balon Gezegen
Takımyıldızlarının Ele Gelmesi
Ay’ın Evreleri
Yaratıcı Drama ile Takımyıldızları
Takımyıldızı Dürbünü
Takımyıldızı Gece Lambası
CubeSat Model Uydu Yapımı
Kodluyorum, Uçuyorum
Sanal Astronomi
Ultimate ile Kodlama Öğreniyorum
Güneş Gözlemi
Renklerin Suyla Dansı
Dönüşen Melodiler
Eratosthenes
Hava Roketi
Kaçış Odası
DNA Modeli
Uçuşan Halkalar
Zeka Oyunları
MBot Futbol Şöleni
MakeBlock Parkuru
Ressam Robot Yapalım
Marshmallow Challange
Göğe Bakma Durağı
Hızlı Çizgi İzleyen
WEB 2.0
3D Atölye
Okçuluk
Teleskop 1
Teleskop 2
Teleskop 3
Teleskop 4
Teleskop 5
Teleskop 6
Teleskop 7
Teleskop 8