STEAM LEADERSHIP SUPPORTED BY LOCAL SONGS :YÖRESEL EZGİLER DESTEKLİ STEAM LİDERLİĞİ

Öğrencilerin türkülerle kurulan bağlamdan yola çıkarak kendi yöresindeki gerçek yaşam problemlerin farkına vararak çözüm üretmeleri bu çözümü üç boyutlu modellerken ele alınan bölgenin geleneksel el sanatlarını ve türkülerini tanımak.

STEAM eğitim yaklaşımının sanat basamağında türküleri işe koşarak 21. yy becerilerini kendi kültürel kodlarımızla kazanmayı sağlamak,