Steam In My Life eTwinning Projesinde 9 FEBRUARY SAFER INTERNET 2021 işbirlikli poster

Öğrencilerimize STEAM yaklaşımı ile eleştirel düşünme, yaratıcılık, hayal gücünü kullanma, problem çözme ,iş birliği yapma becerilerini kazandırmak ve öğrencilerimizi ezberci sistemden kurtarmak, gerçek Dünya problemlerine çözümler arayarak 21.yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandırmak amacıyla biraraya gelen STEAM IN MY LIFE eTwinning projesi ortakları işbirlikli ilk ortak çalışmayı oluşturdular. İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında ;İnternetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda farkındalık kazandırmak wordwall.net ile kare bulmaca hazırladılar. Bulmacada ”Güvenli İnternet Kullanımı yapılması gerekenleri bulmacada bulalım.” yönergesi ile öğrenciler dijital oyunla farkındalık kazandılar. Proje ortakları öğrencilerinin kare bulmacayı çözerken çekilen fotoğraflarından kolaj, kolajlardan harfleri oluşturdular. Harfleri Web 2.0 aracı Canva ile bir araya getirerek 9 FEBRUARY SAFER INTERNET DAY 2021 yazısını poster ortaya çıkardılar

Steam In My Life eTwinning Projesinde 9 FEBRUARY SAFER INTERNET 2021 işbirlikli poster
Steam In My Life eTwinning Projesinde 9 FEBRUARY SAFER INTERNET 2021 işbirlikli poster